Thu chi

1. Quản lí phiếu thu chi

1.1 Thẻ thu chi

Để dễ kiểm soát, quản lí thu chi, trước hết bạn nên tạo thẻ cho các phiếu phát sinh sau này. Các bước như hình bên dưới.

Khi đó bạn có thể gắn thẻ phiếu thu chi ngay tại view bên ngoài. Sau này nếu có vấn đề thì việc tìm kiếm, lọc theo thẻ sẽ nhanh chóng, dễ dàng hơn.

1.2 Tạo mới phiếu thu chi

Chọn mục Thu chi -> Tạo mới

Phiếu Thu chi mặc định

Phiếu chi quảng cáo

Bạn hãy nhập thông tin phiếu thu chi của bạn. Hãy nhớ tích chọn Hạch toán tài chính để hệ thống thu thập số liệu và thống kế giúp bạn nhé.

Lưu ý: Khi tạo phiếu thu chi, bạn nên chọn thẻ phiếu thu chi trước và tích chọn option Khóa. Khi này thẻ, trạng thái của phiếu thu chi của bạn sẽ không bị thay đổi trừ khi bạn truy cập vào phiếu và chỉnh sửa.

Bạn cũng có thể tạo phiếu thu chi bằng cách nhập file excel(POS sẽ cung cấp file mấu cho bạn)

1.3 Các mục cần chú ý

  • Bạn có thể cập nhật hàng loạt phiếu thu chi khi lựa chọn công cụ cập nhật nhanh. Hãy chọn phiếu mà bạn muốn cập nhật, POS đã cũng cấp cho bạn rất nhiều lựa chọn cập nhât(thẻ, trạng thái, thời điểm phát sinh....)

  • Điều chỉnh công nợ: Số tiền hiển thị chính là số tiền chênh lệch giữa công nợ cũ và công nợ mới.

  • Sao chép giao dịch, mục đích là để tạo nhiều phiếu thu chi có tính chất gần giống nhau, giảm thời gian nếu bạn tạo phiếu thu chi bằng tay

  • Nếu bạn lọc ra mà không thấy phiếu thu chi mà bạn đã tạo từ trước hãy chú ý chọn khoảng thời gian

Ngoài bộ lọc thời gian, Pancake POS có rất nhiều bộ lọc khác dành cho bạn, giúp bạn có thể kiểm tra lại các phiếu Thu - Chi như mong muôn

Bạn có thể tạo ra các phiếu Thu - Chi để hệ thống ghi nhận các khoản chi phí hoặc tiền thu về ngoài hệ thống kê ra lợi nhuận cuối cùng cho doanh nghiệp của bạn trong báo cáo tài chính tổng hợp.

2. Thống kê thu chi

Có 2 dạng thống kế thu chi: thống kê theo ngày phát sinh và ngày tạo

Bạn có thể xem các số liệu tổng quát của phiếu thu chi hoặc chia nhỏ theo các hình thức thanh toán, Thẻ, phát sinh từ đơn hàng.

Hãy nhớ chọn khoảng thời gian bạn muốn thống kê để có số liệu chính xác nhất nhé.

Last updated