5. Một số câu hỏi thường gặp

Một số câu hỏi thường gặp liên quan đến setup tính năng Mua sắm trên Messenger.

Tham khảo tài liệu Facebook:

1. Cách kiểm tra quyền ADMIN của Business Manager

Các bước dưới đây hướng dẫn bạn cách kiểm tra xem bạn có phải Admin của Business Manager hay không.

  • Nếu bạn có nhiều Business Manager, hãy chọn một cái bạn có.

  • Truy cập menu Người, chọn tài khoản của bạn. Nếu bạn thấy "Toàn quyền kiểm soát mọi thứ" là bạn đã là admin của Business Manager.

2. Kiểm tra quyền Admin trên Trang

Tương tự như bước, bạn cần được cấp quyền Admin trên Trang bạn muốn kết nối. Lưu ý, quyền trên trang không được cấp trực tiếp trên trang, mà phải được cấp thông qua Business Manager.

Tham khảo:

Bước 1: Truy cập mục Người, sau đó chọn tài khoản bạn cần kiểm tra quyền. Lúc này danh sách các trang mà tài khoản đó có quyền sẽ hiện ở mục "Tài sản đã chỉ định"

Bước 2: Chọn Trang mà bạn muốn kiểm tra quyền. Nếu đã bật "toàn quyền kiểm soát" là đạt yêu cầu.

3. Tại sao tôi không xem được tính năng này trên web?

Hiện tại, tính năng này chỉ hỗ trợ app Messenger và Facebook trên điện thoại, bản web không được hỗ trợ hiển thị. Bạn sẽ không thấy mục Sản phẩm trong khung chat trên web, cũng như khi bấm vào sản phẩm trong cuộc chat sẽ không thể truy cập được do Facebook chưa hỗ trợ.

4. Tại sao tôi không thể tắt đồng bộ Catalog?

Khi ngắt kết nối POS với Catalog Facebook gặp lỗi "#33 You do not have permission to delete the FBE installation fỏ the business"

Lỗi này có nghĩa là tài khoản của bạn không phải là tài khoản kết nối POS với Catalog, bạn cần sử dụng tài khoản khi kết nối thì mới có thể ngắt kết nối.

5. Kiểm tra xem trang có gặp vấn đề vi phạm chính sách hay không

Nếu trang của bạn gặp lỗi trong quá trình kết nối hoặc hiển thị sản phẩm, có thể trang của bạn đang vi phạm chính sách, không đủ điều kiện để sử dụng tính năng. Kiểm tra tại

https://www.facebook.com/business-support-home/ (nếu login vai trò cá nhân) https://www.facebook.com/settings/?tab=profile_quality (nếu login vai trò trang)

6. Tại sao tôi ấn vào sản phẩm bị lỗi?

Nếu bạn gặp lỗi dưới đấy hãy kiểm tra một số trường hợp sau:

  • TH1: Nếu trang của bạn chưa hiện nút "Sản phẩm" và bấm vào bị lỗi "Bài niêm yếu không tồn tại" => Trang của bạn có thể vi phạm chính sách, kiểm tra theo bước 5 ở trên. Hoặc nếu bạn mới đồng bộ, bạn có thể phải đợi đến 48h để trang của bạn hoàn toàn được kích hoạt.

  • TH2: Bạn gắn sản phẩm vào ảnh/video, khi ấn vào thì gặp lỗi như hình 1 dưới đây => Facebook hiện chưa hỗ trợ tính năng gắn sản phẩm vào ảnh/video

7. Kiểm tra sản phẩm có gặp vấn đề hay không

Facebook cũng có hệ thống kiểm duyệt sản phẩm trước khi hiển thị. Nếu bạn kiểm tra trạng thái đồng bộ trên POS thành công, nhưng trên Messenger không hiển thị, bạn cần kiểm tra kĩ hơn, có thể sản phẩm đang vi phạm chính sách của Facebook và không đủ điều kiện hiển thị ( ví dụ thuốc, thuốc lá, rượu, tên sản phẩm chứa bộ phận cơ thể,...)

Bạn có thể kiểm tra danh sách sản phẩm đã được đồng bộ, cũng như các sản phẩm đang bị lỗi tại: https://business.facebook.com/commerce/catalogs/

Click vào sản phẩm có dấu đỏ để xem chính xác tại sao sản phẩm bị từ chối hiển thị

Bạn có thể điền thông tin vấn đề đang gặp phải để Facebook hỗ trợ tại link sau: https://business.facebook.com/fbe/support/?ref=bm_fbe_support_installation_view&app_id=1733556690196497&platform=Pancake%20v2

Last updated