Tài khoản ngân hàng khác

Bước 1: Truy cập cấu hình -> Phương thức thanh toán -> Thêm ngân hàng

Bước 2: Điền thông tin tài khoản ngân hàng và Lưu lại

Khi thêm nhiều tài khoản ngân hàng, bạn có thể chọn 1 ngân hàng làm tài khoản mặc định để tiết kiệm thời gian chọn ngân hàng để gửi thông tin thanh toán đến khách

Lưu ý: Hiện tại, các tài khoản ngân hàng sau khi được liên kết chỉ gửi thông tin thanh toán, không tự động ghi nhận thanh toán vào đơn (trừ Techcombank).

Last updated