Techcombank

Bước 1: Truy cập Cấu hình thanh toán

Bạn cần truy cập Cấu hình -> Phương thức thanh toán -> Ngân hàng đối tác -> Techcombank

Bước 2: Điền thông tin tài khoản

Bạn cần điền một số thông tin cần thiết để kết nối và Đồng ý với điều khoản điều kiện

Lưu ý: Việc xác thực liên kết sẽ thực hiện trên app mobile TCB, nên bạn sẽ cần tải app TCB trước khi thực hiện liên kết

Bước 3: Xác thực liên kết trên app TCB

Bạn sẽ cần truy cập app mobile TCB và thực hiện xác thực theo các bước dưới đây:

Gợi ý: Đối với tài khoản Khách hàng doanh nghiệp: bạn cần truy cập app TCB doanh nghiệp, sau đó truy cập Mở Rộng > Quản Lý Doanh Nghiệp Bán Lẻ

Bước 4: Tải lại trình duyệt

Bạn cần tải lại trình duyệt, hệ thống sẽ cập nhật lại trạng thái liên kết của bạn. Ngoài ra, bạn có thể cấu hình tài khoản vừa liên kết làm phương thức thanh toán mặc định cho cửa hàng

Last updated