Đồng bộ sự kiện mua hàng

1. Đồng bộ sự kiện Facebook:

1.1 Cấu hình gửi thông tin đơn hàng lên Ads Manager

Sau khi chăm sóc khách hàng trên Pancake, chúng ta sẽ dùng POS để quán lý đơn hàng.

Lưu ý: Nếu không thêm cấu hình gì thì hệ thống sẽ sử dụng cấu hình mặc định. Người dùng có thể cấu hình trạng thái tùy chỉnh để hệ thống gửi thông tin đơn hàng lên Facebook

Bước 1: Thêm sự kiện trên POS

Truy cập Cấu hình -> Thông tin cửa hàng -> bật Đồng bộ sự kiện Facebook -> Thêm sự kiện Online

Bước 2: Cấu hình thông tin sự kiện

Sự kiện: mua hàng hoặc tạo đơn

Sử dụng khi: đơn hàng khi chuyển sang trạng thái bạn chọn sẽ được POS đánh dấu Mua hàng hoặc Tạo đơn trên Facebook

Giá trị mặc định: Là giá trị sẽ được đồng bộ khi đơn hàng thực tế có giá trị

Lưu ý: Sau khi tạo xong, bạn chỉ có thể chỉnh sửa mục Sự kiện Giá trị áp dụng

1.2 Theo dõi sự kiện trên Campaign

Khi Pancake bắn thông tin lên Facebook, người dùng có thể theo dõi trên Campaign ở các cột

 • Lượt mua hàng

 • Giá trị mua hàng

 • ROAS

1.3 Tin nhắn chuyển đổi

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng kết quả Lượt mua hàng để làm mục tiêu quảng cáo mới của Facebook.

Lấy mục tiêu là người mua hàng để tối ưu -> Facebook sẽ tối ưu theo người mua hàng và phân phối đế những người có hành vi mua hàng tương đương chứ không chỉ tối ưu theo kết quả ra số lượng tin nhắn gửi đến

2. Đồng bộ sự kiện mua hàng tại quầy:

Giờ đây các đơn hàng trên POS không có nguồn từ Facebook có thể đồng bộ sự kiện với Pixel (nguồn dữ liệu) trên Facebook Business Manager của bạn để tối ưu các chiến dịch quảng cáo

2.1. Tạo/chọn Pixel (nguồn dữ liệu) để đồng bộ

Truy cập Trình quản lý sự kiện đăng nhập và chọn BM

TH1: Chưa có Pixel (nguồn dữ liệu)

Bước 1: Kết nối với Nguồn dữ liệu

Bước 2: Chọn nguồn Web

Bước 3: Đặt tên cho Pixel (nguồn dữ liệu)

Bước 4: Điền URL web (nếu có) -> Kiểm tra hoặc chọn Tôi không có trang web

Lưu ý:

 • Sau bước trên bạn đã hoàn thiện việc Tạo Pixel (nguồn dữ liệu) trên Facebook Business Manager. Các thông báo tiếp theo có thể Bỏ qua nếu muốn.

 • Tiếp tục thao tác theo các bước phía dưới.

TH2: Đã có Pixel (nguồn dữ liệu)

Bước 1: Chọn Pixel (nguồn dữ liệu)

Bước 2: Truy cập Cài đặt --> Lấy ID tập dữ liệu Mã truy cập

2.2. Cấu hình đồng bộ sự kiện trên POS

Bước 1: Kết nối Pixel (nguồn dữ liệu)

Bước 2: Thêm sự kiện Purchase (Mua hàng)

Lưu ý:

 • Đối với sự kiện Mua hàng tại quầy hiện Facebook chỉ ghi nhận sự kiện Purchase (Mua hàng), tạm thời chưa ghi nhận sự kiện Initiated checkout (Khởi tạo đơn hàng)

 • Sử dụng khi: Là trạng thái đơn hàng trên POS mà sự kiện sẽ được đồng bộ với Pixel

 • Giá trị mặc định: Là giá trị sẽ được đồng bộ khi đơn hàng thực tế có giá trị

3. Theo dõi chuyển đổi trên Ads manager

Trên Ads manager có nhiều cột có thể đo lường được kết quả, trong đó có 2 nhóm cột chính:

 • Cột Kết quả

 • Cột lượt mua = Lượt mua trên web + Lượt mua offline + Lượt mua Meta

3.1. Theo dõi bằng cột Kết quả

Camp mess: Cột kết quả là Số lượt bắt đầu trò chuyện qua tin nhắn

Camp mess chuyển đổi: Cột kết quả là số đơn hàng (Cột kết quả được lấy từ cột Lượt mua trên Meta do POS bắn lên)

Camp chuyển đổi: Cột kết quả là số lượt mua hàng hoặc hoàn thành đăng ký. (Nếu chọn sự kiện tối ưu ở landing page là Mua hàng thì sẽ bắt đồng thời lên cột Kết quả và cột Lượt mua trên web)

Gợi ý: Với camp chuyển đổi chưa đo chính xác được doanh thu vì còn đơn hoàn, hủy

3.2. Theo dõi bằng cột Lượt mua

3.2.1. Theo dõi bằng cột Lượt mua trên Meta

Camp mess và mess chuyển đổi: Lượt mua trên Meta được bắn lên từ POS

Camp chuyển đổi: Lượt mua trên Meta được bắn lên từ POS nhưng khách phải có hội thoại với page. Thường cần dẫn khách về Messenger để có hội thoại với khách hàng

Gợi ý: Với camp chuyển đổi chỉ đo được một phần các khách có dẫn về Messenger. Các khách không mở hội thoại với page ở Messenger sẽ không hiển thị ở cột này

3.2.2. Theo dõi bằng cột Lượt mua hàng offline

Camp mess và mess chuyển đổi: Lượt mua hàng offline được bắn lên từ POS theo cấu hình sự kiện tài quầy

Lưu ý: Camp mess và mess chuyển đổi cũng cần chọn pixel khi lên camp. Vì sự kiện được bắn vào pixel sau đó mới hiển thị vào camp tương ứng

Camp chuyển đổi: Lượt mua hàng offline được bắn lên từ POS theo cấu hình sự kiện tại quầy

Gợi ý:

 • Sự kiện hội tụ đầy đủ, gần như đo đủ thông số về lượt mua, doanh thu cho campaign

 • Ngoài ra có thể dùng cột này để check lại các cột khác vì cột này bắn sự kiện độc lập so với các cột khác

Last updated