In đơn

1. In đơn thủ công:

1.1 In đơn ngay khi tạo:

Truy cập giao diện tạo đơn Bán hàng -> thêm thông tin đơn hàng -> chọn In hoặc F4 để in đơn hàng

Gợi ý:

  • Đơn đang tạo sẽ tự động lưu ngay khi bạn chọn In đơn

  • Nếu bạn muốn in nhưng không tự động lưu đơn vừa tạo, bạn có thể cấu hình Cho phép in đơn mà không cần lưu

1.2 In đơn đã tạo từ trước:

Tại giao diện xem Đơn hàng -> chọn xem đơn bạn muốn in -> chọn In hoặc nhấn F4 để in đơn đang xem

2. In đơn tự động:

Cấu hình tự động in đơn: Tự động lấy mẫu đơn đang chọn và in các đơn hàng mới tạo khi bật. Truy cập Cấu hình -> Cấu hình chung -> Quản lý đơn hàng

  • Mẫu in: chọn mẫu in bạn muốn sử dụng, là mẫu mà bạn đã cấu hình trước đó tại mẫu in

  • Trạng thái đơn hàng: khi bật tự động in, hệ thống sẽ in đơn ngay khi đơn hàng chuyển sang trạng thái đã chọn.

  • Chuyển sang trạng thái đã in: khi bật option này, đơn từ trạng thái trên sẽ tự động chuyển sang trạng thái đã in ngay sau khi in xong.

Công cụ in đơn: Phần mềm tự động bỏ qua cửa sổ in của trình duyệt và chọn mặc định theo máy in đã kết nối

  • Bước 1: Bật chế độ tự động in đơn hàng và chọn form để tự động in

  • Bước 2: Cài đặt trình duyệt chrome -> Tải xuống công cụ in -> Mở phần mềm đăng nhập vào Pos

3. In đơn hàng loạt:

Bước 1: Truy cập Đơn hàng -> chọn In đơn

Bước 2: Chọn đơn cần in

Có 3 cách để chọn đơn hàng muốn in:

Tích chọn đơn hàng trong danh sách trước khi chọn In đơn ở bước 1:

Lọc đơn hàng theo ý muốn -> chọn In đơn ở bước 1 -> Chọn toàn bộ đơn hàng theo bộ lọc:

Tải lên danh sách các đơn hàng muốn in theo file Excel:

Bước 3: Thêm chi tiết tuỳ chọn in đơn

Chọn mẫu in: chọn một trong các mẫu in bạn đã tạo ở Cấu hình mẫu in

In tất cả: in tất cả đơn hàng đã chọn

In từng phần: chia các đơn đã chọn ra nhiều lần in và bạn cần thêm số lượng đơn in mỗi lần

In đơn hàng theo đơn vị vận chuyển: sắp xếp đơn hàng được in theo ĐVVC

In đơn hàng theo nguồn: sắp xếp các đơn được in theo nguồn

Tự động in theo mẫu đơn trả hàng: các đơn sẽ được in tự động theo mẫu in đã chọn

In sản phẩm cấu thành: in chi tiết đơn hàng bao gồm thông tin của sản phẩm có trong đơn

In đơn theo thứ tự A-Z: sắp xếp các đơn hàng được in theo thứ tự A-Z

Ngoài ra, nếu bạn đã liên kết với tài khoản Tiktokshop, tại tuỳ chọn in đơn sẽ có thêm 1 option In đơn theo mẫu Tiktokshop. Tại đây bạn có thể in đơn kèm nhãn vận chuyển, phiếu đóng gói hoặc cả 2. Tuy nhiên, khi bạn chọn option này, bạn chỉ in được những đơn đã cập nhật vận chuyển và được phép in ở Tiktokshop

Last updated