Kho cộng tác viên (CTV)

Nếu shop có mô hình CTV nhưng lại không muốn họ có thể xem thông tin chi tiết về cửa hàng như báo cáo, giá và nơi nhập sản phẩm, bạn có thể thêm cấu hình kho CTV để hạn chế quyền truy cập của họ.

1. Liên kết kho CTV

Bước 1: Tạo kho trên shop CTV

CTV của bạn sẽ phải tạo shop mới như 1 shop độc lập, tạo kho hàng rồi liên kết với kho gốc của bạn.

Tham khảo về cách tạo kho trong cửa hàng tại đây.

Bước 2: Lấy mã kho CTV trên shop chính

Tại cửa hàng chính, truy cập Cấu hình kho -> chọn kho muốn liên kết -> Tạo mã cộng tác viên -> hệ thống sẽ tự động copy mã đó để liên kết kho CTV.

Bước 3: Nhập mã CTV để liên kết với shop gốc

Tại cửa hàng CTV, truy cập Cấu hình kho -> chọn icon liên kết ở bên phải ô tìm kiếm kho -> dán mã CTV vừa tạo và chọn OK

Lưu ý: kho được dán mã vào sẽ là kho CTV, kho lấy mã là kho chính

2. Liên kết sản phẩm kho CTV:

Sau khi liên kết kho, kho CTV phải có sản phẩm mới có thể bắt đầu bán hàng. Kho CTV có thể tạo sản phẩm mới rồi liên kết với sản phẩm ở shop chính, hoặc tự động liên kết với sản phẩm kho chính luôn.

2.1 Tạo sản phẩm và liên kết thủ công:

Tại cửa hàng CTV, bạn có thể tạo sản phẩm với mẫu mã và mã sản phẩm trùng với sản phẩm ở kho gốc. Tham khảo hướng dẫn tạo sản phẩm mới tại đây

Lưu ý: Sản phẩm được tạo trên kho CTV cần có mã sản phẩm trùng với mã của mẫu mã trên kho gốc. Như vậy, mỗi sản phẩm ở kho CTV sẽ là 1 mẫu mã ở kho gốc.

2.2 Tự động liên kết sản phẩm:

Lưu ý: Sản phẩm ở kho gốc cần có mã SKU mẫu mã để đồng bộ cả hình ảnh sản phẩm lên kho CTV

Đồng bộ tất cả sản phẩm

Sau khi liên kết xong, bạn cần chọn sản phẩm muốn đồng bộ và bạn có thể đồng bộ tất cả sản phẩm có trong cửa hàng để bán trên shop CTV.

Tại cửa hàng chính, truy cập Cấu hình kho -> chọn kho liên kết với shop CTV -> cấu hình giá bán dành cho CTV -> bật Đồng bộ SP -> nhấn Lưu

Giá bán chênh lệch: là chênh lệch giữa giá nhập kho gốc với giá nhập kho CTV, cũng được hiểu là chênh lệch giữa giá bạn nhập hàng và giá bạn bán cho CTV (áp dụng cho tất cả sản phẩm được đồng bộ)

Đồng bộ một số sản phẩm

Tuy nhiên, nếu bạn đang bán đa dạng ngành hàng nhưng mối shop CTV lại chỉ bán 1 ngành hàng thì bạn cần cấu hình các danh mục sản phẩm để đồng bộ từng danh mục với từng shop CTV. Tham khảo: Cấu hình tạo danh mục sản phẩmThêm sản phẩm vào danh mục

Tại giao diện Cấu hình kho -> chọn kho liên kết với shop CTV -> chọn danh mục muốn đồng bộ -> thêm giá bán cho CTV -> bật Đồng bộ SP -> nhấn Lưu

Gợi ý: Bạn có thể cấu hình giá CTV cho các sản phẩm tuỳ danh mục. Trong cấu hình sản phẩm của cửa hàng gốc, bạn có giá nhập và giá bán. Khi đồng bộ sang cửa hàng CTV:

  • Nếu bạn để mặc định: hệ thống sẽ đồng bộ giá nhập và giá bán giống với kho gốc. Như vậy, bạn nhập hàng với giá nào thì kho CTV cũng được tính giá đó.

  • Nếu bạn thêm số tiền ở danh mục: giá bán không thay đổi, giá nhập ở 2 kho sẽ khác nhau theo công thức và cửa hàng CTV không thể biết chính xác giá bạn đã nhập hàng:

giá nhập ở kho CTV = giá nhập ở kho gốc + số tiền bạn vừa thêm

3. Các thông tin được đồng bộ khi liên kết với kho CTV

3.1 Sản phẩm được đồng bộ:

Các sản phẩm trong danh mục được chọn sẽ xuất hiện ở mục Sản phẩm trong cửa hàng CTV, bao gồm cả: mẫu mã, khối lượng, có thể bán, giá bán,...

Sản phẩm ở trong danh mục được chọn ở kho gốc

Tại cửa hàng chính, truy cập giao diện Sản phẩm -> lọc sản phẩm theo danh mục liên kết

Gợi ý: Giá CTV là giá sản phẩm bạn bán cho CTV của mình, cũng là giá nhập sẽ xuất hiện ở chi tiết sản phẩm bên kho CTV. Giá này có chênh lệch so với giá nhập của kho gốc nếu bạn có cấu hình lúc chọn danh mục để đồng bộ.

Sản phẩm được đồng bộ trên kho CTV

Giá bán của sản phẩm sẽ được lấy từ kho gốc. Tuy nhiên, CTV có thể chỉnh sửa giá bán so với cửa hàng chính mà không đồng bộ ở kho gốc.

3.2 Đơn hàng được đồng bộ

Đơn hàng được tạo từ kho CTV

Đơn hàng sẽ xuất hiện ở Giao diện xem đơn hàng của cả 2 cửa hàng, tuy nhiên sẽ có sự khác nhau về mã đơn và nguồn đơn hàng

Lưu ý: Để đơn hàng có thể đồng bộ về kho gốc, cửa hàng CTV cần chọn kho của đơn hàng là kho CTV đã liên kết với kho chính của bạn

Đơn hàng xuất hiện ở kho gốc

Mã đơn hàng ở kho chính sẽ có số đuôi là mã đơn hàng ở kho CTV. Nguồn đơn được chọn tự động là Affiliate - tên shop CTV.

Ngoài ra, các thông tin như tồn kho, có thể bán,.. cũng được đồng bộ khi có đơn hàng từ kho CTV.

Last updated