Cập nhật hàng loạt khác

Bước 1: Chọn các đơn hàng muốn cập nhật nhanh

Truy cập giao diện xem đơn hàng -> tick chọn các đơn -> chọn Cập nhật nhanh

Bước 2: Chọn hình thức cập nhật

Chọn hình thức cập nhật -> thêm lựa chọn sau khi cập nhật (nếu có) -> thêm cấu hình hình thức cập nhật -> chọn Cập nhật

1. Tạo đơn trùng lặp và Gộp đơn trùng SĐT:

2. Thẻ đơn hàng và Thẻ khách hàng:

Đối với Thẻ, bạn có thể thêm hoặc xoá thẻ hàng loạt cho các đơn. Sau khi chọn thêm hoặc xoá thẻ, cấu hình nâng cao sẽ yêu cầu bạn chọn thẻ muốn thêm/xoá.

3. Thông tin vận chuyển:

Tương tự các hình thức cập nhật nhanh khác, bạn đều phải thêm cấu hình nâng cao sau khi chọn hình thức cập nhật. Khi cập nhật thông tin vận chuyển, bạn có thể chọn:

Vận chuyển: để cập nhật trạng thái gửi hàng từ ĐVVC

Cập nhật đơn vị vận chuyển: để đổi ĐVVC cho hàng loạt đơn

Xoá mã vận đơn: để bỏ mã vận đơn cũ (trong trường hợp bạn muốn đổi ĐVVC khác)

4. Thông tin đơn hàng:

Tại mục cập nhật thông tin đơn hàng, bạn có thể sử dụng các thao tác sau: phân công nhanh, bỏ phân công nhân viên, sửa ngày tạo đơn hàng, cập nhật nguồn đơn, cập nhật đơn bán tại quầy, cập nhật kho hàng, ưu tiên xuất đơn, bỏ ưu tiên, hẹn gọi hàng loạt, ghi chú, khoá hàng loạt, mở khoá hàng loạt, chỉ thu phí hoàn.

Bước 3: Thêm/ xoá đơn hàng đã chọn

Sau khi cấu hình ở bước 2, bạn có thể chọn cập nhật để hoàn tất. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu thêm/ xoá đơn hàng đã chọn, bạn có thể chỉnh sửa mà không cần bắt đầu lại từ bước chọn đơn hàng.

Xoá đơn hàng: tại danh sách đơn hàng, bạn chỉ cần nhấn X ở đơn bạn muốn bỏ cập nhật

Thêm đơn hàng: tại thanh tìm kiếm, nhập mã đơn hàng bạn muốn thêm -> nhấn Enter để thêm đơn

Cuối cùng, dù thêm/xoá đơn hay không thì bạn cũng cần chọn Cập nhật để hoàn tất thao tác

Last updated