Kênh bán

Kết nối những kênh bán của bạn như Facebook, Shopee, Lazada, ... để quản lý tập trung đơn hàng. Bạn có thể chọn kho hàng trên POS để đồng bộ đơn hàng từ các kênh bán về POS và đồng bộ ngược tồn kho từ

Gợi ý: Pancake POS còn hỗ trợ quản lý đồng bộ chính xác số lượng hàng tồn kho của sàn theo tồn kho thực tế của shop. Pancake POS hiện đang có kết nối với sàn Shopee, Tiktokshop, Lazada, Tiki, Shopify và website của Woocomerce.

Last updated