Tạo cửa hàng mới

1. Kích hoạt cửa hàng

Với các Shop lần đầu tiên sử dụng POS, bạn sẽ cần kích hoạt các page mà bạn đang có quyền trên Facebook/Pancake.

Bước 1: Truy cập Bảng điều khiển

Bạn cần đăng nhập POS -> Bảng điều khiển -> Kích hoạt hoặc truy cập https://pos.pancake.vn/dashboard.

Bước 2: Kích hoạt page

Bạn cần chọn các page muốn kích hoạt cửa hàng.

Trong trường hợp bạn không thấy page mình muốn kích hoạt, bạn có thể kết nối lại theo các bước sau:

2. Tạo cửa hàng mới

Bước 1: Truy cập Bảng điều khiển

Bạn cần đăng nhập POS -> Bảng điều khiển -> Thêm cửa hàng hoặc truy cập https://pos.pancake.vn/dashboard.

Bước 2: Điền thông tin cửa hàng

Bạn cần điền tên và ảnh đại diện (nếu có) cho cửa hàng.

Bước 3: Truy cập cửa hàng vừa tạo

Bạn có thể truy cập cửa hàng vừa tạo. Nếu chưa tìm thấy cửa hàng bạn có thể tìm kiếm theo tên cửa hàng bằng ô tìm kiếm góc trên cùng bên phải.

3. Huỷ kích hoạt/xoá cửa hàng

Trong trường hợp không sử dụng nữa bạn có thể huỷ kích hoạt hoặc xoá vĩnh viễn cửa hàng.

Bước 1: Chọn cửa hàng

Bạn cần chọn Cửa hàng muốn huỷ kích hoạt hoặc xoá.

Lưu ý:

  • Hành động huỷ kích hoạt/ xoá cửa hàng chỉ tài khoản có quyền Quản trị viên của cửa hàng mới có thể thao tác.

  • Hành động huỷ kích hoạt có thể kích hoạt lại.

  • Hành động xoá cửa hàng sẽ không thể hoàn tác.

Bước 2: Xác nhận xoá

Bạn cần nhập thủ công dòng chữ DONG Y rồi bấm xác nhận để xoá hoàn toàn cửa hàng.

Gợi ý: Với trường hợp huỷ kích hoạt cửa hàng bạn có thể kích hoạt lại tương tự Kích hoạt cửa hàng.

Last updated