Khám phá sản phẩm trên Messenger 2024

Tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger là tính năng được Meta và Pancake phối hợp thực hiện nhằm cải thiện trải nghiệm của cả doanh nghiệp và khách hàng trên Messenger.

 • Toàn bộ các page ở Việt Nam đều được mở tính năng, tuy nhiên trang của bạn có thể bị vi phạm chính sách, khiến trang bị xếp vào dạng Không hợp lệ để bật tính năng.

 • Nếu gặp lỗi với tính năng, bạn có thể truy cập link này để gửi báo lỗi đến Meta.

 • Nếu gặp lỗi khi kết nối POS với Meta, bạn có thể kiểm tra tại Cầu hỏi thường gặp hoặc điền vào link sau, Pancake sẽ hỗ trợ gửi cho Meta kiểm tra: https://forms.gle/5gLyoPRAFuDca5AW6

 • Tính năng này chỉ hoạt động trên app Messenger, không hỗ trợ web, không hỗ trợ gắn sản phẩm lên ảnh/video.

1. Giới thiệu

1.1 Khám phá sản phẩm trên Messenger là gì?

Tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger là tính năng được Meta và Pancake phối hợp thực hiện nhằm cải thiện trải nghiệm của cả doanh nghiệp và khách hàng trên Messenger.

1.2 Lợi ích bạn nhận được khi sử dụng tính năng này là gì?

 • Dễ dàng cài đặt và đồng bộ sản phẩm từ POS lên Messenger.

 • Tăng số lượng đơn hàng và hiệu quả quảng cáo Tin nhắn nhờ trải nghiệm mới dễ dàng và nhanh chóng.

 • Giảm bớt nguồn lực cho đội ngũ tư vấn viên khi tư vấn/chăm sóc khách hàng.

 • Tồn kho, sản phẩm, đơn hàng tự động hoàn toàn được đồng bộ và quản lý trên POS.

 • Mang đến cho khách hàng một trải nghiệm mới, độc đáo, liền mạch, dễ dàng ngay trên Messenger.

1.3 Với tính năng này, bạn có thể làm gì?

 • Doanh nghiệp có thể chọn sản phẩm đã đồng bộ lên để gắn vào tin nhắn chào mừng quảng cáo tin nhắn. Nếu khách hàng bấm vào quảng cáo Tin nhắn, họ sẽ nhận được tin nhắn chào mừng + sản phẩm.

 • Doanh nghiệp có thể gửi trực tiếp sản phẩm cho khách hàng thông qua Pancake.

 • Khách hàng có thể trực tiếp xem, khám phá các sản phẩm của shop, đặt hàng ngay trên Messenger, đơn hàng sẽ đồng bộ về POS.

1.3.1 Gắn sản phẩm vào quảng cáo

Trong quá trình setup quảng cáo Tin nhắn, bạn có thể gắn sản phẩm vào tin nhắn chào mừng của quảng cáo đó.

Để gắn sản phẩm được ở bước này, trong phần Nhóm quảng cáo, bạn cần chọn đúng Trang đã được đồng bộ sản phẩm từ POS lên.

Khi khách hàng bấm vào quảng cáo, tin nhắn chào mừng sẽ xuất hiện kèm sản phẩm trong Messenger của khách hàng. khách hàng có thể bấm vào sản phẩm để xem thông tin chi tiết và mua hàng. Đơn hàng sẽ đồng bộ về POS của doanh nghiệp.

1.3.2 Gửi sản phẩm cho khách hàng

Khi tư vấn sản phẩm, thay vì gửi hàng chục ảnh/video sản phẩm, với tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger, doanh nghiệp có thể tìm và gửi sản phẩm cho khách hàng.

2. Chuẩn bị

Để có thể sử dụng tính năng này, bạn cần chuẩn bị những gì?

2.1 Quản lý sản phẩm, đơn hàng trên Pancake POS.

Tính năng khám phá sản phẩm trên Messenger sẽ liên kết chặt chẽ với Pancake POS, do đó, để sử dụng tính năng, bạn cần quản lý sản phẩm, đơn hàng của mình trên Pancake POS.

Một số lưu ý về sản phẩm để đảm bảo sản phẩm có thể đồng bộ lên Facebook thành công. Các mục khoanh đỏ trong hình dưới đây là bắt buộc.

 • Sản phẩm/Mẫu mã cần có giá > 0đ

 • Sản phẩm cần có ảnh + mô tả + mã sản phẩm (product code) + mã mẫu mã/phân loại (variant với các sản phẩm có nhiều phân loại).

 • Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã (variant), cần có đầy đủ ảnh cho từng mẫu mã.

 • Sản phẩm liên quan đến Thuốc hoặc một số sản phẩm nhạy cảm có thể sẽ bị Facebook từ chối hiển thị.

2.2 Quyền ADMIN trên Business Manager và Trang Facebook.

Để có thể sử dụng tính năng, Facebook yêu cầu bạn cần có quyền ADMIN trên Business Manager. Trang của bạn cũng cần nằm trong Business Manager đó và bạn cũng là ADMIN.

Để kiểm tra phần này, bạn tham khảo mục 5 sau đây

5. Một số câu hỏi thường gặp

Tham khảo tài liệu Facebook:

3. Bắt đầu sử dụng

Để sử dụng tính năng bạn cần kết nối POS với Facebook Catalog, sau đó đồng bộ sản phẩm từ POS lên Facebook Catalog.

Bước tiếp theo: Kết nối POS với Facebook Catalog

1. Kết nối POS với Facebook Catalog

Last updated