Thẻ đơn hàng

1. Cấu hình thẻ đơn hàng:

1.1 Tạo nhóm thẻ:

Bước 1: Truy cập cấu hình Thẻ đơn hàng:

Tại mục cấu hình, chọn Thẻ đơn hàng -> chọn Tạo

Bước 2: Cài đặt nhóm thẻ -> Lưu nhóm thẻ

Tên nhóm thẻ: thông tin bắt buộc và có thể sửa bất cứ lúc nào

Gắn nhiều thẻ: mặc định là mỗi đơn hàng chỉ được gắn 1 thẻ trong nhóm, khi bạn thêm thẻ thứ 2 cùng nhóm thì thẻ đầu tiên sẽ bị gỡ khỏi đơn hàng. Tuy nhiên, khi bật option này lên thì bạn có thể gắn nhiều thẻ trong cùng 1 nhóm cho mỗi đơn hàng

Danh sách thẻ thuộc nhóm: thêm thẻ đã tạo vào nhóm mới. Khi bạn chưa tạo bất kì thẻ nào thì mặc định là Tất cả. Khi tạo thẻ xong bạn có thể quay lại nhóm thẻ để cấu hình thêm

Thẻ hệ thống: là thẻ mặc định được tạo sẵn gồm các trạng thái của đơn hàng. Bạn có thể thêm thẻ hệ thống vào nhóm thẻ đang tạo, hoặc tạo nhóm dành riêng cho thẻ hệ thống

1.2 Tạo thẻ mới:

Bước 1: Tạo thẻ đơn hàng

Tại mục Cấu hình, chọn Thẻ đơn hàng -> chọn Tạo

Bước 2: Thêm cấu hình chi tiết của thẻ -> Lưu thẻ

Tên thẻ: thông tin bắt buộc và có thể chỉnh sửa bất cứ lúc nào.

Màu thẻ: để phân biệt nếu các thẻ có trùng tên

Trạng thái thuộc thẻ: khi chọn trạng thái, các đơn hàng có trạng thái này mới có thể gắn thẻ đang tạo

Nhóm thẻ: thêm thẻ vào các nhóm đã tạo, hoặc không thêm thẻ vào nhóm nào cả

2. Thêm/ Xoá thẻ đơn hàng:

2.1 Thêm/ Xoá thẻ thủ công:

Thêm thẻ: Tại giao diện xem danh sách đơn hàng, trỏ chuột vào cột Thẻ của đơn hàng bạn muốn gắn thẻ. Gợi ý thêm thẻ hiển thị và bạn chỉ cần chọn nhóm thẻ -> chọn thẻ đơn hàng.

Xoá thẻ: tương tự lúc thêm thẻ, bạn chỉ cần trỏ chuột vào thẻ đã chọn và click để gỡ thẻ

  • Mỗi đơn hàng có thể gắn nhiều thẻ với điều kiện là các thẻ không cùng nhóm (có thể cùng nhóm nếu bạn cấu hình ở nhóm thẻ đó)

  • Bạn cần xem trạng thái đơn trước khi gắn thẻ đơn hàng vì tuỳ lúc bạn cấu hình sẽ có những thẻ chỉ được gắn khi đơn ở trạng thái nhất định.

Ngoài ra, bạn có thể thêm thẻ trực tiếp vào đơn hàng đang tạo thay vì tạo đơn xong mới gắn thẻ:

2.2 Thêm/ Xoá thẻ hàng loạt:

Ngoài cách thêm từng thẻ vào từng đơn hàng như trên, bạn có thể thao tác gắn/ gỡ thẻ cho nhiều đơn hàng cùng lúc. Bạn chỉ cần chọn Thẻ đơn hàng và thao tác gắn/ gỡ kèm thông tin thẻ ở bước 2 của Cập nhật hàng loạt

Last updated