Đóng hàng

Tính năng đóng hàng được sử dụng để kiểm hàng khi đóng gói, giúp bạn hạn chế khả năng đóng gói nhầm, thiếu sản phẩm trong đơn. Đồng thời, tính năng này giúp bạn cập nhật trạng thái hàng loạt.

Bước 1: Truy cập giao diện xem đơn hàng

Bước 2: Tìm đơn hàng

Tại thanh tìm kiếm, nhập mã đơn hàng và nhấn Enter để tìm.

Ngoài ra, một vài lựa chọn sau khi cập nhật cũng giúp bạn tiết kiệm thao tác. Ví dụ, khi chọn in đơn sau khi cập nhật, hệ thống sẽ tự động kết nối máy in và in đơn ngay khi bạn hoàn tất đóng hàng.

Lưu ý: đơn hàng trước trạng thái Chờ chuyển hàng mới có thể thao tác, sau khi đóng hàng xong đơn sẽ tự chuyển sang Chờ chuyển hàng và trừ tồn kho của sản phẩm.

Bước 3: Xác nhận đơn hàng đã đóng gói

Đơn hàng tìm được sẽ hiển thị thông tin chi tiết để bạn dễ dàng kiểm hàng trong đơn. Có 2 cách để bạn đóng hoàn tất đóng hàng:

  • Chọn Đã đủ hàng nếu bạn tự kiểm tra đủ số lượng sản phẩm trong đơn

  • Nhập mã mẫu mã hoặc quét barcode để POS kiểm tra sản phẩm trong đơn

Sau khi đủ sản phẩm, đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái Chờ chuyển hàng

Bước 4: In thông tin đơn hàng

Nếu bạn bật lựa chọn in đơn hàng phía trên, khi xác nhận đóng hàng xong, hệ thống sẽ tự động in thông tin để dán bên ngoài đơn hàng.

Last updated