Combo sản phẩm

1. Tạo combo sản phẩm

Bước 1: Chọn mục Sản phẩm -> Combo sản phẩm -> Tạo mới

Bước 2: Nhập thông tin cơ bản combo

2. Các lưu ý

  • Bạn có thể thêm sản phẩm tặng kèm khi tạo đơn với combo này. Khi tạo đơn hàng chứa combo này, người dùng sẽ được phép chọn sản phẩm tặng kèm đã được cài đặt từ trước.

  • Khi bạn chọn tùy chọn đầu tiên, tức là 'Giá trị combo', bạn sẽ đặt giá trị của combo theo một giá trị cố định. Khi này, giá trị của combo sẽ không phụ thuộc vào giá trị của các sản phẩm có trong combo.

  • Khi bạn chọn tùy chọn 'Giảm giá theo phần trăm', bạn sẽ cài đặt giảm giá cho combo đó dưới dạng phần trăm, và có thể thiết lập số tiền giảm tối đa dựa trên giá trị của các sản phẩm có trong combo. Khi bạn lựa chọn tùy chọn này, bạn sẽ không thể chọn tùy chọn đầu tiên.

  • Hoặc bạn cũng có thể cài đặt giảm giá Combo theo 1 giá trị cố định khi không lựa chọn 2 option kể trên.

  • Có thể cài đặt miến phí vận chuyển cho đơn hàng chứa combo này khi lựa chọn option "Miễn phí vận chuyển"

Last updated