Kredivo

Kredivo là nền tảng tín dụng kỹ thuật số hàng đầu đến từ Indonesia, cung cấp cho khách hàng sản phẩm tài chính tín dụng khi mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử và mua hàng truyền thống

1. Hướng dẫn tạo tài khoản doanh nghiệp cho chủ cửa hàng/ chủ Shop:

2. File mẫu hợp đồng hợp tác khi tạo tài khoản doanh nghiệp với Kredivo

3. Liên kết tài khoản Kredivo với POS:

Sau khi đăng ký thành công tài khoản doanh nghiệp, Kredivo sẽ liên hệ và gửi bạn thông số Secret key.

Tại Cấu hình thanh toán -> chọn Đối tác thanh toán -> Kết nối Kredivo

Điền thông tin Secret key mà Kredivo đã cung cấp cho bạn -> Kết nối

Last updated