Nhóm kinh doanh

1. Thêm nhóm kinh doanh:

Bước 1: Tạo nhóm kinh doanh mới

Truy cập Cấu hình nhân viên -> chọn Nhóm kinh doanh -> chọn Thêm mới

Chỉ nhìn thấy đơn và cập nhật đơn của những người trong cùng 1 nhóm: tuỳ chọn này áp dụng cho tất cả nhóm kinh doanh, không phải cấu hình riêng từng nhóm.

Chỉ được xem thu chi tạo bởi người trong nhóm: khi tắt tuỳ chọn này, cấu hình mặc định sẽ không hạn chế quyền xem thu chi của bất kỳ nhân viên nào. Khi bật lên, cấu hình mới là:

  • Trưởng nhóm: Xem được thu chi tạo bởi tất cả thành viên trong nhóm

  • Thành viên: Chỉ xem được thu chi do họ tạo

Bước 2: Thêm nhân viên vào nhóm

Màn hình sẽ hiển thị danh sách tất cả nhân viên của bạn và bạn có thể chọn thêm từng người hoặc thêm tất cả nhân viên vào nhóm đó.

2. Xoá/ sửa nhóm kinh doanh:

2.1 Xoá nhóm kinh doanh

Truy cập Cấu hình nhân viên -> chọn Nhóm kinh doanh -> trỏ chuột vào nhóm bạn muốn xoá -> Xác nhận xoá nhóm.

Lưu ý: Nhóm kinh doanh không thể khôi phục lại sau khi đã xoá bằng bất kỳ cách nào.

2.2 Sửa thông tin nhóm

Truy cập Cấu hình Nhóm kinh doanh -> chọn nhóm muốn sửa.

Các thông tin có thể sửa khi đã tạo thành công nhóm kinh doanh:

Tên nhóm: bạn có thể đổi tên nhóm bất cứ lúc nào và không kể số lần

Cấu hình quyền xem thu chi: option này có thể bật/ tắt bất kỳ khi nào bạn muốn.

Vai trò của nhân viên trong nhóm: Mặc định khi thêm nhân viên vào nhóm sẽ có vai trò Thành viên như nhau. Nếu muốn cấu hình nhóm chi tiết hơn, bạn có thể cấu hình chức vụ của họ là Trưởng nhóm hoặc Thành viên.

Thêm/xoá nhân viên trong nhóm: tương tự khi thêm nhân viên, bạn cũng có thể xoá hàng loạt nhân viên khỏi nhóm. Khi xoá nhân viên, bạn chỉ cần trỏ vào nhân viên muốn xoá và click vào hình mũi tên.

Last updated