Tối ưu chuyển đổi mua hàng với CAPI cho Facebook + Instagram

Trước đây, với Event API (API sự kiện), bạn chỉ có thể bắn sự kiện mua hàng từ Pancake POS về Ads Manager với Trang Facebook. Tuy nhiên, với CAPI, bạn có thể áp dụng với cả Instagram.\

Bạn đọc docs và vẫn mơ hồ khó hiểu. Bạn phải làm gì để cài đặt CAPI?

Câu trả lời là bạn KHÔNG PHẢI LÀM GÌ CẢ.

Pancake và Meta đã TỰ ĐỘNG chuyển toàn bộ khách hàng sang CAPI, do đó, nếu không có một mục đích đặc biệt (cài đặt CAPI cho IG, kiểm soát data set trên Event Manager,...) bạn không cần làm gì thêm.

Lưu ý:

 • Mỗi trang Facebook, IG sẽ chỉ kết nối được với 01 dataset. Có nghĩa là bạn không thể kết nối 2 trang Facebook vào 01 dataset. Tuy nhiên bạn có thể kết nối 01 trang Facebook + 01 trang IG vào cùng 1 dataset.

 • Mỗi dataset có thể chứa sự kiện của 01 Facebook + 01 IG, tuy nhiên để tiện thống kê, bạn nên tạo riêng dataset cho từng trang.

 • Người kết nối phải có quyền ADMIN trên Business Manger đó, có quyền quản lý các Facebook Page và IG cần kết nối.

 • Các Facebook page, IG này nằm trong một shop trên Pancake POS.

 • Trong quá trình cài đặt CAPI, bạn cần chọn ĐÚNG page FB và IG đang có trong shop của bạn.

 • Nếu shop của bạn có nhiều PAGE, IG, trong quá trình cài đặt dưới đây, bạn có thể tạo hàng loạt dataset.

 • IG và Page Facebook liên kết cần được quản lý trong 01 Business Manager. (Cách tạo Business Manager)

Bước 1: Truy cập mục kết nối CAPI

 • Truy cập shop của bạn trên Pancake POS.

 • Truy cập Cài đặt > Thông tin cửa hàng

Bước 2: Kết nối CAPI

 • Chọn "Kết nối Meta CAPI"

 • Chọn Business Manager chứa Page và IG của bạn rồi nhấn Tiếp tục.

 • Chọn Trang Facebook muốn sử dụng CAPI.

Ở bước này, nếu Shop đang gộp nhiều trang, bạn có thể tick chọn nhiều trang để kết nối hàng loạt.

 • Chọn IG bạn muốn sử dụng CAPI.

Nếu bạn không có tài khoản IG, hoặc không muốn tạo dataset cho IG, bạn có thể bỏ qua bước này.

 • Bước này là bước tuỳ chọn tạo Dataset (tệp dữ liệu). Nếu bạn muốn tạo tệp dữ liệu riêng cho Facebook và IG bạn chọn "None Selected", nếu bạn muốn tạo tệp dữ liệu dùng chung cho cả hai, chọn trang IG mà bạn muốn dùng chung trong danh sách xổ xuống. Sau đó bấm "Tiếp tục"

Không có khuyến cáo nào cho việc sử dụng chung hay riêng sẽ tốt hơn, tuy nhiên mình khuyên bạn nên tạo riêng trước. Về mặt quản lý/đo lường dữ liệu sẽ dễ dàng hơn.

 • Đặt tên cho tệp dữ liệu (Dataset) của bạn. Sau đó bấm Create/Tạo để tạo Dataset.

 • Đến đây, tệp dữ liệu (Dataset) của bạn đã được tạo thành công.

Gợi ý:

 • Xác nhận cho phép Pancake bắn sự kiện lên tệp dữ liệu (dataset) của bạn qua CAPI

 • Hoàn thành!

Tới đây, các bước thiết lập đã hoàn thành. Khi bạn tạo đơn hàng cho khách hàng trên Pancake, mặc định nếu đơn hàng chuyển sang trạng thái Đã xác nhận, dữ liệu sẽ thông qua CAPI truyền về Tệp dữ liệu (Dataset) và kết nối với Ads Manager để thống kê và tối ưu quảng cáo.

Bước 3: Cài đặt sự kiện tuỳ chỉnh (tuỳ chọn)

Theo mặc định, khi bạn bật "Đồng bộ sự kiện Facebook" thì:

 • Nếu đơn hàng ở trạng thái Mới => POS sẽ băn sự kiện Initiated Checkout (~Thêm vào giỏ hàng)

 • Nếu đơn hàng chuyển sang trạng thái Đã xác nhận, hoặc nhảy cóc từ Mới các trạng thái sau Đã xác nhận (ví dụ chờ hàng, chờ chuyển hàng,...) => POS sẽ bắn sự kiện Purchase (Mua hàng).

Trong trường hợp bạn muốn cài đặt khi đơn hàng ở trạng thái Đã nhận, POS mới bắn sự kiện Purchase thì sao?

Bạn muốn cài đặt khi đơn hàng chuyển sang trạng thái Đã nhận thì POS bắn event Purchase. Bạn cài đặt như hình trên. Tương tự, bạn có thể cài đặt các trạng thái khác, tuỳ theo mục đích của bạn.

Last updated