Thống kê tuỳ chỉnh

Mục đích của thống kê tùy chỉnh là giúp bạn tạo các báo cáo mang tính đơn giản, cụ thể, phù hợp với các bộ phận và cá nhân trong hệ thống của bạn khi bạn không muốn thay đổi các báo cáo mặc định.

Có 2 cách để bạn tạo một báo cáo tùy chỉnh:

Cách 1: Bạn tạo 1 danh mục báo cáo

Khi này bạn có thể tạo các báo cáo nhỏ hơn trong danh mục báo cáo bạn vừa tạo

Hãy thiết lập báo cáo theo từng bước (Nhập thông tin, Thiết lập, Cấu hình) sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Khi nhập thông tin báo cáo, bạn hãy lưu ý đến việc lựa chọn thu mục báo cáo. Điều này có thể sẽ quan trọng khi bạn thực hiện việc phân loại báo cáo theo từng bộ phận -> Quản lí dễ dàng hơn.

Về phần cấu hình bạn có thể tham khảo cấu hình ở Thống kê mặc định để phù hợp với mục đích của bạn.

Cách 2: Tùy chỉnh báo cáo từ view báo cáo mặc định

Sau đó bạn sẽ được điều hướng đến mục tùy chỉnh báo cáo. Ở đây, bạn có thể tùy chỉnh, thêm mới báo cáo theo nhu cầu của bạn.

Các lưu ý khi setup 1 báo cáo, bạn có thể tham khảo ở mục Thống kê mặc định để tùy chỉnh báo cáo mới của bạn sao cho phù hợp.

Cách 3: Sửa cấu hình và lưu như 1 báo cáo mới

Khi bạn sủa cấu hình, hệ thống sẽ tính số liệu theo các quy tắc khác nhau.

Khi bạn Bấm lưu thì hệ thống sẽ cho phép bạn lưu báo cáo mà bạn vừa cấu hình như 1 báo cáo mới. Bạn sẽ được đưa đến mục Tùy chỉnh báo cáo.

Last updated