Tối ưu chuyển đổi sự kiện mua hàng với CAPI Facebook (2024)

CAPI là phương thức mới để bắn tín hiệu mua hàng từ Pancake về Ads Manager, giúp nhà bán hàng có thể tối ưu hiệu quả quảng cáo lên đến 30%.

Trước đây, với Event API, nhà quảng cáo đã có thể tối ưu hiệu suất quảng cáo lên đến 30% nhờ bắn tín hiệu mua hàng trực tiếp về Ads Manager thông qua Pancake.

Với CAPI, một phiên bản nâng cấp của Event API, nhà quảng cáo có thể kì vọng một kết quả tốt hơn nữa.

Hãy bắt đầu tìm hiểu về CAPI với Pancake theo các bài viết dưới đây:

Bạn đọc docs và vẫn mơ hồ khó hiểu. Bạn phải làm gì để cài đặt CAPI?

Câu trả lời là bạn KHÔNG PHẢI LÀM GÌ CẢ.

Pancake và Meta đã TỰ ĐỘNG chuyển toàn bộ khách hàng sang CAPI, do đó, nếu không có một mục đích đặc biệt (cài đặt CAPI cho IG, kiểm soát data set trên Event Manager,...) bạn không cần làm gì thêm.

Last updated