Vận chuyển

Cho phép bạn kết nối với các đối tác vận chuyển để tạo đơn hàng trên đơn vị vận chuyển, theo dõi hành trình, trạng thái đơn hàng, tình trạng đối soát, báo cáo.

Gợi ý:

  • Bạn có thể kết nối nhiều ĐVVC trong một cửa hàng hoặc kết nối nhiều tài khoản của cùng một ĐVVC. Bạn cũng có thể tạo một đơn vị vận chuyển riêng cho shop của bạn.

  • Chủ động trong vấn đề lựa chọn nhà vận chuyển, nhận ưu đãi riêng theo hợp đồng của bạn, đối soát thanh toán trực tiếp không phụ thuộc vào Pancake.

  • Pancake hiện đang có kết nối với hầu hết các nhà vận chuyển ở Việt Nam như Giao hàng Nhanh, Best, NJV, JNT, Giao hàng tiết kiệm, ...

Lưu ý: Bạn sẽ cần đăng ký tài khoản với ĐVVC trước khi kết nối với POS

Last updated