Cấu hình vận chuyển

1. Cấu hình vận chuyển

Lưu lại đơn vị vận chuyển: Hệ thống sẽ lưu lại đơn vị vận chuyển từ đơn gần nhất và tự động thêm cho đơn hàng mới

Đơn vị vận chuyển bổ sung: Cấu hình thêm ĐVVC không nằm trong danh sách có sẵn của Pancake. Đối với ĐVVC bổ sung, hệ thống không tự động cập nhật trạng thái đơn hàng theo hành trình vận đơn.

  • Phí vận chuyển: Phí vận chuyển mặc định cho đơn hàng đẩy sang ĐVVC đó, vì không có liên kết với Pancake nên POS không thể tự động cập nhật phí vận chuyển.

  • Sử dụng phí VC nâng cao: Cấu hình phí ngoại thành và ngoại tỉnh

1.1 Thẻ vận chuyển

Thiết lập số ngày gắn tag Delay giao hàng: Tự động gắn thẻ Delay giao hàng cho đơn khi quá số ngày cấu hình.

Thiết lập số ngày gắn tag Delay lấy hàng: Tự động gắn thẻ Delay lấy hàng cho đơn khi quá số ngày cấu hình.

Không gắn thẻ vận chuyển cho đơn hàng: Không áp dụng thẻ vận chuyển cho một số đơn hàng đã gửi sang ĐVVC

Chặn đẩy đơn sang ĐVVC với các đơn từ sàn: Chặn đẩy đơn sang ĐVVC khi đơn hàng xuất phát từ các sàn TMĐT bạn đã chọn

Không đẩy đơn sang ĐVVC khi đơn thiếu hàng: Chặn đẩy đơn khi đơn hàng có sản phẩm đang thiếu (bao gồm sản phẩm cho phép bán tồn kho âm)

Gửi tin nhắn xác nhận vận đơn ngay sau khi gửi hàng đi: Thông báo tự động cho khách hàng sau khi đơn hàng đã được gửi đi.

Gắn thẻ đối soát đơn hàng: Shop có thể đối soát thủ công hoặc hệ thống sẽ tự động đối soát và gắn thẻ

Trạng thái gắn thẻ hoàn một phần: Khi đơn hàng được gắn thẻ hoàn một phần, đơn hàng sẽ được cập nhật trạng thái mà bạn cấu hình. Nếu bạn cấu hình trạng thái là Đã nhận, thông báo giao hàng thành công sẽ được gửi tới khách hàng.

1.2 Trạng thái vận chuyển

Trả hàng thủ công: Khi bật chức năng này, hệ thống chỉ cập nhật đến trạng thái Đang hoàn. Còn lại, khi nhận được hàng hoàn shop sẽ thao tác thủ công để chuyển trạng thái đơn thành Đã hoàn và số lượng sản phẩm trong đơn được cập nhật vào kho

Không đồng bộ trạng thái huỷ đơn từ ĐVVC: Đơn hàng bên ĐVVC bị huỷ nhưng bên POS sẽ không chuyển sang trạng thái Huỷ đơn, và có thể tự động chuyển đơn về trạng thái Đã xác nhận khi Đơn vị vận chuyển huỷ đơn nếu bạn cấu hình

Tự động cập nhật đơn hẹn ngày gửi về Chờ xác nhận: Tự động Xác nhận đơn khi đến ngày hẹn gửi. Khi đơn chưa đến đã hẹn sẽ tự động chuyển về Chờ xác nhận

Trạng thái khoá gửi đơn sang ĐVVC: Các đơn hàng ở trạng thái đã cấu hình hoặc trạng thái lớn hơn sẽ không thế gửi đơn sang đvvc

Trạng thái đơn khi đẩy trực tiếp sang ĐVVC: Các đơn hàng gửi sang các đơn vị vận chuyển sẽ tự động được đổi sang trạng thái được cấu hình

Trạng thái tự động đẩy đơn: Tự động chuyển đơn hàng sang trạng thái đã chọn khi đẩy sang đơn vị vận chuyển.

1.3 Dịch vụ vận chuyển

Thu phí vận chuyển đối với đơn hoàn: Thu phí người nhận nếu họ từ chối nhận hàng sau khi đồng kiểm.

Tự động chọn dịch vụ giá rẻ nhất: Hệ thống tự động chọn dịch vụ vận chuyển có giá rẻ nhất cho đơn hàng.

Hình thức thanh toán cho ĐVVC: Áp dụng khi shop có đơn hàng do người bán thanh toán phí vận chuyển. Tại đây, bạn có thể cấu hình phương thức thanh toán cho từng ĐVVC.

Kích thước gói hàng: Cài đặt kích thước gói hàng để tính phí vận chuyển.

Khai giá mặc định: Thiết lập giá trị của đơn hàng, trong trường hợp hư hỏng trong quá trình vận chuyển, ĐVVC sẽ dựa trên mức giá này để đền bù cho shop

Cấu hình dịch vụ vận chuyển: Khi đẩy đơn hàng sang DVVC, hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng các dịch vận chuyển được cấu hình, nếu không có sẽ chọn dịch vụ được chọn khi thao tác đẩy đơn

Cấu hình vùng không giao hàng: Các địa chỉ trong vùng cấu hình sẽ không lên được đơn hàng trên POS

2. Cấu hình vận chuyển nội thành/ ngoại thành

Thiết lập sô ngày dự kiến giao nội thành: Xác định thời gian dự kiến hoàn thành giao hàng trong khu vực nội thành

Thiết lập số ngày dự kiến giao ngoại thành: Xác định thời gian dự kiến hoàn thành giao hàng trong khu vực ngoại thành

Thiết lập số ngày dự kiến gửi sang ĐVVC: Xác định thời gian dự kiến shop gửi đơn hàng đến ĐVVC, hoặc ĐVVC có thể đến lấy hàng (nếu có)

Tuỳ chỉnh cấu hình nội thành: Hệ thống sẽ lọc nội/ngoại thành theo tuỳ chỉnh của shop

Miễn phí vận chuyển khi đơn hàng chuyển khoản 100%: Áp dụng chính sách miễn phí vận chuyển khi đơn hàng được thanh toán 100% trước

Cấu hình giá vận chuyển nội/ngoại thành:

  • Cơ bản: Cấu hình giá vận chuyển mặc định cho khu vực nội thành, ngoại thành hoặc ngoại tỉnh

  • Nâng cao: Cấu hình giá vận chuyển tuỳ theo Khu vực, kho gửi hàng đi, ĐVVC, danh mục sản phẩm, SL sản phẩm, giá trị đơn hàng hoặc khối lượng đơn.

Đơn vị vận chuyển theo khu vực: Cấu hình tự động chọn ĐVVC cho đơn hàng gửi đến từng khu vực đã chọn

Nội thành Hà Nội: Cấu hình chọn các khu vực được xem là nội thành Hà Nội để áp dụng tính phí vận chuyển nội thành

Nội thành TP Hồ Chí Minh: Cấu hình chọn các khu vực được xem là nội thành TP Hồ Chí Minh để áp dụng tính phí vận chuyển nội thành

Last updated