Đối soát

Mục đích của việc đối soát là kiểm tra số tiền mà shop nhận về từ DVVC hay các sản thương mại đã chính xác hay chưa.

1. Tạo phiếu đối soát

Bước 1: Tạo thẻ đối soát

Bước 1: Chọn mục Đơn hàng -> Đối soát -> Tạo mới

Bạn hãy chọn hình thức đối soát theo ĐVVC hay Sàn TMĐT

Các tuỳ chọn cần lưu ý:

  • Cộng dồn với COD hiện tại/ Cộng dồn với phí vận chuyển hiện tại: Nếu bạn chỉ muốn đối soát lại thông tin trong file mà không muốn tính toán cộng dồn, bạn không cần bật tùy chọn cộng dồn. Tuy nhiên, nếu bạn đã từng đối soát và muốn tính toán cộng dồn phí vận chuyển hoặc COD cho lần đối soát tiếp theo, bạn nên bật tùy chọn này.

  • Mục đích của việc tích chọn cộng dồn là để tránh tình trạng số liệu từ file cũ ghi đè lên số liệu từ file mới, giúp tránh tình trạng thiếu số liệu khi thực hiện đối soát.

Lưu ý: Bạn có thể đối soát phí vận chuyển và COD một cách riêng biệt hoặc có thể đối soát cả hai cùng lúc. Để lọc ra hai loại đối soát này, bạn có thể truy cập bộ lọc và chọn loại đối soát mong muốn.

Bước 2: Thêm file đối soát

Chọn file mà bạn muốn đối soát và thêm vào POS. Sau đó hãy chọn tiêu đề cột Mã vận đơn COD sao cho khớp với file đối soát của bạn.

Lưu ý: File Excel nhập vào phải chứa các cột như Mã vận đơn hoặc Mã đơn hàng, phí vận chuyển, và cột COD để đảm bảo điều kiện nhập đầy đủ. Khi file Excel đáp ứng đủ điều kiện này, quá trình đối soát sẽ được thực hiện chính xác.

Bạn hãy chờ ít phút, hệ thống sẽ tự động đối soát giúp bạn

2. Kiểm tra lại phiếu đối soát

Chọn phiếu đối soát mà bạn vừa thao tác. Bạn có thể xem được số lượng đơn đối soát thành công, đối soát lệch và thất bại.

Bạn cũng có thể tải xuống file đối với những đơn đối soát thành công để kiểm tra lại thông tin đơn hàng hay thực hiện lại việc đối soát đối với những đơn đối soát lệch.

3. Báo cáo đối soát

Trong đó:

  • Báo cáo theo thời điểm chốt đơn: Hệ thống sẽ thu thập số liệu từ thời điểm đơn hàng được gửi sang DVVC

  • Báo cáo theo thời điểm đối soát: Hệ thống sẽ thu thập số liệu từ ngày được đối soát

Hai số liệu của 2 báo cáo này khác nhau nên bạn hãy Cấu hình và sửa thuộc tính để bảng thống kê đối soát phù hợp với nhu cầu của bạn nhất.

Lưu ý:

  • Hệ thống có các thẻ mặc định cho quá trình đối soát. Bạn có thể tự gắn thẻ cho đơn hàng, hoặc khi thực hiện đối soát tự động theo dịch vụ vận chuyển hoặc từ file Excel, hệ thống sẽ tự động gắn các thẻ này cho đơn hàng.

  • Chỉ khi bạn đối soát phí và đối soát COD trong cùng 1 phiếu đối soát thì đối soát mới có trạng thái Đã đối soát.

Last updated