Cấu hình thanh toán

1. Cấu hình thanh toán:

1.1. Thông báo thanh toán đơn hàng:

Thông báo sẽ được gửi tự động khi đơn hàng chuyển sang trạng thái mà bạn cấu hình. Tại giao diện cấu hình Thanh toán, chọn Cấu hình, bạn sẽ thấy 2 mẫu tin nhắn của POS được sử dụng khi Gửi thông tin thanh toán và khi Thanh toán thành công.

Lưu ý: Cấu hình tự động gửi thông báo chỉ áp dụng cho tài khoản nhận tiền là Techcombank. Sau khi khách thanh toán thành công, hệ thống Techcombank sẽ xác thực giao dịch và POS sẽ tự động gửi thông báo như đã cấu hình.

Chỉnh sửa tin nhắn mẫu:

Bạn có thể sửa nội dung tin nhắn tuỳ nhu cầu sử dụng, những key bên dưới sẽ tự động bắt theo đơn hàng và hiển thị theo mẫu của bạn.

Tạo mới mẫu tin nhắn:

Thêm mới Thông báo thanh toán đơn -> chọn trường hợp gửi thông báo (sử dụng khi) -> điền mẫu thông báo kèm key để bắt thông tin từ đơn hàng -> chọn OK

1.2. Nhân viên được xem lịch sử giao dịch

Tại giao diện cấu hình Thanh toán -> nhấn vào ô Thêm nhân viên -> POS hiển thị danh sách nhân viên của shop -> chọn nhân viên muốn thêm

Khi không muốn cho nhân viên xem lịch sử giao dịch nữa, bạn chỉ cần hover vào tên nhân viên và bấm nút xoá ở cuối dòng.

2. Gửi thông tin thanh toán:

2.1. Gửi từ Pancake:

Bước 1: Tạo thành công đơn hàng ở Pancake

Bước 2: Tại mục đơn hàng -> chọn Thanh toán -> hệ thống tự động gửi tin nhắn yêu cầu thanh toán đến khách. Bạn cũng có thể sao chép thông tin thanh toán rồi gửi tin nhắn đến khách hàng.

2.2. Gửi từ POS:

Bước 1: Tạo đơn hàng thành công

Tại đây bạn có thể:

  • Show QR code và số tài khoản nhận tiền

  • Copy link thanh toán để gửi trực tiếp cho khách hàng

  • Gửi link thanh toán thông qua Pancake

3. Phương thức thanh toán Techcombank:

3.1 Thanh toán qua QR động

Với mỗi đơn hàng phía Techcombank sẽ tạo ra 1 số tài khoản có dạng: MD041686717729419PR để phân biệt giao dịch của đúng đơn hàng. Người mua sẽ không cần nhập thêm bất kỳ nội dung gì trong Ghi chú chuyển tiền.

Nếu shop cấu hình thanh toán bằng QR động, khi gửi thông tin đến khách hàng sẽ có 1 link thanh toán.

Lưu ý: Mỗi lần khách hàng reload, trang sẽ được tải lại 1 số tài khoản mới, vẫn sẽ link đúng với đơn hàng. Mỗi số tài khoản ảo sẽ có thời gian hiệu lực trong 30 ngày, quá 30 ngày khi nhập số tài khoản vào app ngân hàng sẽ có thông báo Không truy vấn được số tài khoản -> Người mua cần reload lại trang thanh toán và thanh toán theo Số tài khoản mới

3.2. Thanh toán qua QR tĩnh

Mỗi shop sau khi liên kết Techcombank sẽ được cấp 1 số tài khoản ảo cố định theo từng shop. Tài khoản ảo sẽ hiển thị ở mục Cài đặt

Khi khách hàng chuyển khoản vào Số tài khoản ảo trên, hệ thống sẽ ghi nhận được lịch sử giao dịch bao gồm: Mã giao dịch + Số tiền + Nội dung chuyển khoản

Khi cấu hình QR tĩnh, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn kèm QR tĩnh của shop

Lưu ý: Để giao dịch được tự động cập nhật vào đơn hàng, người mua cần nhập ghi chú nội dung chuyển khoảnSố điện thoại đặt hàng. Khi đó hệ thống sẽ tự ghi nhận và cập nhật vào đơn hàng gần nhất có trùng Số điện thoại trong nội dung chuyển khoản

4. Khách hàng thanh toán thành công:

Sau khi khách hàng thanh toán thành công, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến khách hàng:

Khách cũng sẽ nhận 1 link để xem chi tiết đơn hàng và tải lên bill chuyển khoản:

5. Kiểm tra lịch sử giao dịch:

Để có thể xem đầy đủ thông tin, bạn cần được cấp quyền xem lịch sử giao dịch. Tham khảo cấu hình để cài đặt quyền.

Truy cập Lịch sử giao dịch -> chọn kênh thanh toán bạn muốn xem

Last updated