Sản phẩm

1. Tạo sản phẩm mới:

Bước 1: Truy cập mục Sản phẩm -> Thêm sản phẩm

Bước 2: Điền thông tin cơ bản của sản phẩm

Ngoài tên và mã sản phẩm là 2 thông tin bắt buộc để tạo sản phẩm, bạn có thể cài đặt thêm vài thông tin cơ bản sau:

Chất liệu: thêm chất liệu của sản phẩm (nếu có) và bạn có thể lọc sản phẩm theo chất liệu ở bộ lọc bên ngoài

Kho thao tác: Nếu bạn có nhiều kho hàng, khi cấu hình chọn kho thao tác riêng cho từng sản phẩm thì đó là kho được nhập, bán hàng của sản phẩm

Cảnh báo hết hàng theo sản phẩm: khi bật option này, bạn có thể đặt cảnh báo theo sản phẩm, SL cảnh báo sẽ áp dụng cho tất cả mẫu mã của sản phẩm. Khi tắt option này, bạn có thể đặt SL cảnh báo cho từng mẫu mã ở bảng chi tiết phía dưới. Nếu không muốn đặt bất kỳ cảnh báo nào, bạn có thể điền SL cảnh báo là 0 và bật 'Chỉ cảnh báo hết hàng khi SL giới hạn khác 0' tại mục cấu hình.

Mô tả:

  • Chỉnh sửa mô tả mặc định: khi hiển thị, mô tả sẽ ở dạng text thông thường

  • Chỉnh sửa mô tả nâng cao: bạn có thể cấu hình font chữ, kích cỡ riêng và có thể thêm hình ảnh, bảng và cả icon

Tính tiền theo cân nặng: Khi bật option này lên, giá sản phẩm sẽ tương ứng với khối lượng đã cấu hình. Khi lên đơn với sản phẩm này, giá sản phẩm sẽ tăng - giảm tuỳ khối lượng bạn nhập trong đơn. Khi tắt option này, giá sản phẩm chỉ tăng - giảm tuỳ theo số lượng.

Không in sản phẩm khi lên đơn: khi in đơn, tên sản phẩm sẽ để trống

Cho phép bán tồn kho âm: khi bật option này lên, bạn vẫn có thể lên đơn nếu tồn kho là 0

Che tên sản phẩm khi in: khi in đơn sẽ hiển thị tên sản phầm dạng: T*** s**

Bước 3: Thêm thông tin chi tiết

Tiếp theo, bạn có thể điền thêm thông tin nâng cao để sản phẩm của bạn được chi tiết hơn:

Danh mục, nhà cung cấp, thẻ: bạn có thể tạo các mục này ở giao diện ngoài mục Sản phẩm, sau đó vào đây để thêm thông tin. Chúng được sử dụng để phân loại các sản phẩm và có thể áp dụng bộ lọc

Thuộc tính: khi bạn thêm thuộc tính và giá trị của thuộc tính vào bảng phía trên, bạn có thể chia các thuộc tính và giá trị đó vào cột thuộc tính phía dưới. Bạn cũng có thể chọn 'Thêm nhanh thuộc tính' để tự động chia các thuộc tính và giá trị vào từng mẫu mã

  • Thuộc tính: các thuộc tính của sản phẩm như màu sắc, chất liệu, size,...

  • Giá trị: các giá trị của thuộc tính

Bước 4: Thêm tồn kho và giá bán

Khoá mẫu mã: Khi khoá mẫu mã thì bạn không thể tạo đơn với mẫu mã đó.

Mã mẫu (mã mẫu mã): 1 sản phẩm có thể gồm nhiều mẫu mã nên bạn có thể tách ra nhiều mã để tiện quản lý. Bạn có thể để trống cột này và khi lưu sản phẩm xong, POS sẽ tự thêm thông tin này cho bạn

Mã vạch: tương tự mã mẫu, mã vạch dùng để phân biệt và quản lý các sản phẩm. Ngoài ra, mã vạch sẽ in ra để dán lên sản phẩm, thêm sản phẩm vào đơn hàng, phiếu xuất - nhập - kiểm hàng bằng máy quét. Đồng thời, thông tin này cũng sẽ được tự động thêm sau khi lưu sản phẩm nếu bạn để trống.

Giá nhập cuối: là giá mà vốn mà bạn trả cho mỗi sản phẩm, mẫu mã và cũng là giá nhập gần đây nhất của sản phẩm.

Giá bán: là giá bán chính thức của sản phẩm khi lên đơn, thông tin này sẽ xuất hiện trong đơn hàng và cả khi in đơn (trừ khi sản phẩm được áp dụng các CTKM)

Trọng lượng: khối lượng của mỗi sản phẩm, mẫu mã và được sử dụng để tính tổng khối lượng đơn hàng khi tính giá cước vận chuyển

Tổng nhập: là số lượng sản phẩm, mẫu mã mà bạn đã nhập về kho

Có thể bán: là số lượng sản phẩm có thể bán hiện tại

Tồn kho: là số lượng sản phẩm, mẫu mã đang có trong kho (không tính các sản phẩm đang hoàn về hoặc đang nhập hàng)

Sắp về: là số lượng sản phẩm đang được nhập về và chưa có tại kho

Đang hoàn: là số lượng sản phẩm, mẫu mã đó trong các đơn hàng đổi, trả đang được hoàn về shop

Kích thước: là kích thước Dài x Rộng x Cao của sản phẩm

2. Cấu hình thông tin chi tiết của sản phẩm:

2.1 Danh mục SP:

Bước 1: Thêm danh mục mới

Truy cập Sản phẩm -> chọn Danh mục SP

Bước 2: Cấu hình danh mục con của danh mục

Chọn Tạo để thêm mới một danh mục lớn, hoặc Nhập Excel để tải lên hàng loạt danh mục

Ở mỗi danh mục lớn, nhấn '+' để thêm danh mục con thuộc danh mục lớn đó

Bước 3: Chọn danh mục cho sản phẩm

Sau khi tạo danh mục, bạn có thể thêm thông tin này trong cấu hình tạo hoặc chỉnh sửa sản phẩm.

2.2 Sao chép SP:

Bước 1: Chọn sản phẩm muốn sao chép -> chọn Sao chép SP

Bước 2: Chỉnh sửa thông tin sản phầm sao chép

POS sẽ tự động tạo bản sao của sản phẩm đã chọn, bao gồm: mã SP, tên, thuộc tính, hình ảnh, mã mẫu và thuộc tính của từng mã mẫu. Tất cả các thông tin trên của sản phẩm mới sẽ bắt đầu bằng Sao chép và bạn có thể chỉnh sửa tất cả thông tin đó:

  • Thuộc tính: bạn có thể thêm/ xoá thuộc tính cho sản phẩm mới

  • Hình ảnh: bạn có thể bỏ chọn hình ảnh để không sao chép ảnh mẫu mã sang sản phẩm mới và thêm hình ảnh mới ngay tại cột Hình ảnh

  • Mẫu mã: nếu sản phẩm mới có ít mẫu mã hơn sản phẩm gốc, bạn có thể xoá mẫu mã. Nhưng nếu thêm mẫu mã, bạn phải vào chỉnh sửa sản phẩm sao chép sau khi tạo xong

2.4 Thẻ sản phẩm:

Thẻ sản phẩm dùng để phân loại các sản phẩm trong cửa hàng của mình. Ngay tại giao diện xem danh sách sản phẩm, chọn Thẻ sản phẩm

Trên POS có sẵn thẻ Featured on Messenger, thẻ này chỉ áp dụng cho việc test catalog trên Facebook nên về cấu hình cơ bản sẽ không cần sử dụng đến.

Bạn có thể nhấn Tạo để thêm thẻ mới và chỉnh sửa hoặc xoá thẻ bất cứ lúc nào

2.5 Quản lý chất liệu:

Mục quản lý chất liệu bao gồm danh sách các chất liệu của sản phẩm trong cửa hàng. Bạn có thể thêm chất liệu vào tên sản phẩm, và cũng có thể tạo thẻ chất liệu để tiện quản lý mà lại rút gọn tên sản phẩm.

Truy cập Sản phẩm -> chọn Quản lý chất liệu

Chọn Tạo -> nhập Tên thẻ -> nhập Mô tả (mục này sẽ chỉ hiển thị khi bạn vào xem chi tiết chất liệu). Bạn cũng có thể sửa thẻ Chất liệu và mô tả hoặc xoá cả thẻ

Last updated