Tạo đơn

Có 2 cách cơ bản để bạn tạo đơn hàng: vào trực tiếp giao diện bán hàng hoặc thêm 1 đơn mới ở giao diện xem danh sách đơn. Ngoài ra, bạn có thể tạo đơn mới hoặc đơn trùng lặp ngay khi chưa lưu đơn cũ.

Bước 1: Tạo đơn hàng mới

1. Tạo đơn hàng mới ở giao diện bán hàng:

Ở giao diện bán hàng, chọn đơn bán Online hoặc Tại quầy ở phía bên phải:

2. Tạo đơn mới khi đang xem danh sách đơn hàng:

Truy cập Đơn hàng -> Bán hàng -> chọn + ở góc trái -> thao tác tạo đơn mới.

Bước 2: Thêm thông tin đơn hàng

NV phụ trách đơn: bao gồm NV xử lýNV chăm sóc. Thông tin này không bắt buộc nhưng thuận tiện để bạn theo dõi, quản lý nhân viên của mình.

Nguồn đơn: nếu bạn có nhiều kênh bán hàng, khi tạo thủ công sẽ phải chọn nguồn của đơn đó.

Kho: chọn kho lấy hàng của các sản phẩm trong đơn, bạn có thể cấu hình tự động chọn kho của đơn ngần nhất ngay trong mục này

Sản phẩm: bạn có thể quét mã Barcode để thêm sản phẩm nếu là đơn tại quầy. Bạn cũng có thể tìm kiếm theo sản phẩm hoặc combo và POS sẽ hiển thị từng mẫu mã của sản phẩm. Ngoài ra, khi tick chọn Còn hàng, danh sách sẽ chỉ hiển thị những sản phẩm đang còn hàng ở kho đã chọn

Khách hàng: thông tin khách hàng cơ bản bao gồm tên và số điện thoại

Địa chỉ (đối với đơn online): khi bạn chọn đơn tại quầy, mục này sẽ ẩn đi và bạn có thể chỉnh sửa ở phần Thông tin thêm của khách hàng.

Thanh toán: thông tin chi tiết về tổng tiền của đơn hàng, giảm giá và cả phương thức thanh toán của khách hàng.

Vận chuyển (đối với đơn online): bạn cần liên kết tài khoản để có thể đẩy đơn hàng sang ĐVVC. Nếu đã liên kết, POS sẽ có thông tin so sánh về giá vận chuyển dựa trên những ĐVVC mà bạn liên kết. Nếu chưa liên kết, bạn vẫn có thẻ lưu đơn nhưng không thể gửi hàng.

Bước 3: Tạo đơn thành công

Sau khi nhấn lưu đơn, POS sẽ tự động mở 1 đơn hàng mới để bạn lên đơn khác. Nếu không có nhu cầu tạo đơn tiếp, bạn có thể xem lại đơn vừa tạo và cập nhật trạng thái.

Đơn hàng vừa lưu sẽ ở trạng thái Mới và hiển thị dạng Đơn hàng #mã đơn hàng

Tách đơn: bạn có thể tách đơn vừa tạo thành các đơn khác nhau nếu đơn cũ có từ 2 sản phẩm trở lên. Thao tác này có thể áp dụng khi các sản phẩm trong đơn có lượng tồn kho khác nhau và bạn muốn tách đơn để chuyển vài sản phẩm đi trước.

Tạo đơn trùng lặp: khi bạn muốn tạo nhiều đơn tương tự nhau, bạn có thể tạo đơn trùng lặp để tạo 1 đơn với thông tin vừa điền. Đơn đang thao tác có thể tiếp tục sửa và lưu với thông tin mới. Đơn trùng lặp có thể xem ở danh sách đơn hàng.

Last updated