Thanh toán

Kết nối với các Đối tác thanh toán có sẵn trên POS giúp khách hàng của bạn có nhiều lựa chọn thanh toán hơn.

Gợi ý: Các phương thức thanh toán đều có thể tự động xác thực giao dịch chuyển khoản và tự động khớp giao dịch với đơn hàng giúp bạn quản lý dễ dàng

Lưu ý: Bạn sẽ cần đăng ký tài khoản với Đối tác thanh toán trước khi kết nối với POS

Last updated