Thanh tra cuộc gọi

Cho phép cấp quyền cho 1 số nhân viên thanh tra lại các cuộc gọi từ tổng đài POS của các nhân viên chốt đơn

Bước 1: Thêm ứng dụng Thanh tra cuộc gọi

Thêm ứng dụng Thanh tra cuộc gọi

Bước 2: Cấu hình quyền ứng dụng

Chọn cấu hình

Quản trị viên: có thể xem toàn bộ các đơn thanh tra, tình trạng phân công nhân viên thanh tra, thẻ thanh tra và các quyền cấu hình khác.

Nhân viên: Nhân viên thanh tra chỉ xem được mục Đơn hàng, và chỉ xem được các đơn hàng được phân công để thanh tra, được quyền gắn thẻ thanh tra trên đơn.

Quản trị viên có quyền tạo thẻ thanh tra để nhân viên thanh tra có thể gắn thẻ cho đơn hàng được phân công

Bạn có thể cấu hình Tự động phân công thanh tra, khi bật lựa chọn này, bạn cần thêm tỷ lệ phân công kèm trạng thái cuộc gọi được phép phân công tự động

Ví dụ: Shop có 5 nhân viên thanh tra, cấu hình tỷ lệ 50%, trạng thái phân công là đơn hoàn thành (100 đơn hoàn thành)

-> Hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên ra 50 đơn hoàn thành và chia đều cho mỗi nhân viên thanh tra 10 đơn.

-> Sau khi Lưu hệ thống sẽ tự động phân công theo cấu hình đã chọn.

Cấu hình thanh tra

Bước 3: Thêm quyền xem lịch sử cuộc gọi (Gói cước tổng đài)

Cần thêm Quản trị viênNhân viên thanh tra quyền xem lịch sử cuộc gọi để có thể thấy lịch sử cuộc gọi trên đơn hàng

Gói cước tổng đài -> Cài đặt
Thêm quyền xem lịch sử

Cần bật Tự động phân công thanh tra và cấu hình Tỷ lệ , Trạng thái phân công.

Sau khi cấu hình, hệ thống sẽ tự động phân ngẫu nhiên theo tỷ lệ, trạng thái phân công cho từng nhân viên thanh tra.

Lưu ý: Hệ thống sẽ không quét lại những đơn Hoàn thành và đơn Huỷ cũ, mà sẽ chỉ phân công các đơn Hoàn thành và đơn Huỷ sau thời điểm Lưu cấu hình

Bước 4: Thêm hiển thị cột trong mục Đơn hàng (Quản trị viên)

Tuỳ chỉnh hiển thị cột

Bước 5: Phân công thanh tra thủ công (Quản trị viên)

Vào Chi tiết đơn hàng -> Chọn Thanh tra cuộc gọi -> Thêm thanh tra -> Lưu

Phân công thanh tra thủ công

Bước 6: Gắn thẻ thanh tra (Nhân viên thanh tra)

Thêm thẻ thanh tra -> Lưu

Last updated