Kết nối với VNPost

Chọn 1. Liên kết POS với VNPost

Bước 1: Đăng nhập trên https://my.vnpost.vn/dashboard

Sau đó truy cập mục Thông tin mã khách hàng

Lưu ý: Đơn vị sẽ là Mã khách hàng để thực hiện kết nối tại Pancake POS

Bước 2: Truy cập giao diện của Pancake POS

Truy cập Cấu hình -> Vận chuyển -> Đối tác vận chuyển tìm VNPost để thao tác kết nối

Tại đây bạn nhập thông tin đăng đăng nhập và bấm Kết nối để thực hiện kết nối

Bước 3: Kiểm tra thông tin hợp đồng của shop và VNPOST

Tại MyVNPOST, truy cập mục Tạo đơn

Sau đó trong phần Người gửi sẽ có mục Hợp đồng, bạn bấm Copy để điền hợp đồng

Lưu ý: nếu không có Hợp đồng bạn bỏ qua bước này

Sau khi copy được mã hợp đồng bạn quay lại Pancake POS, vào mục Kết nối Đối tác vận chuyển click vào mục Chưa có hợp đồng, dán mã hợp đồng của bạn lại rồi bấm OK

Bước 4: Kiểm tra dịch vụ vận chuyển mà bạn có thể chọn cho đơn hàng khi gửi đơn hàng cho VNPOST.

Cũng tại mục tạo đơn của MyVNPOST bạn kiểm tra mục Chọn dịch vụ, tên SPDV sẽ thấy các dịch vụ để lựa chọn cho đơn. Khi gửi đơn hàng từ POS qua VNPOST bạn cần chọn đúng dịch vụ được hiển thị ở đây, nếu chọn không đúng sẽ bị báo lỗi

Bước 5: Sau khi kết nối tại Pancake thành công bạn quay lại trang My VNPost cấp quyền đẩy đơn cho Pancake

2. Cách gửi đơn hàng qua VNPost:

2.1 Gửi đơn hàng thủ công

Thông tin vận chuyển bạn chọn DVVC như trong hình là VNPost, chọn các dịch vụ của DVVC (tham khảo Bước 5) sau đó bấm Lưu là là đơn hàng sẽ được gửi đi

2.2 Gửi đơn hàng loạt

Tại giao diện xem danh sách đơn hàng, chọn các đơn bạn muốn gửi -> chọn Cập nhật nhanh -> chọn Gửi hàng sang ĐVVC -> chọn Cập nhật để gửi đơn sang ĐVVC

Last updated