Woocommerce

WooCommerce Plugin giúp bạn xây dựng cửa hàng Thương mại điện tử bằng WordPress. Nó sử dụng hệ điều hành WordPress cơ bản và biến nó thành một cửa hàng Thương mại điện tử hoạt động đầy đủ.

Bước 1: Truy cập vào trang quản lý Woocommerce của bạn

Chọn Cài đặt -> chọn Nâng cao -> Chọn REST API

Sao chép thông tin Mã khách hàng, Mã bí mật khách hàng

Bước 2: Thiết lập quyền truy cập tại mục Nâng cao:

Miêu tả: Pancake

Người sử dụng: dev@pancake.vn

Bước 3: Tích hợp Woocommerce trên POS

  • Kho: Đơn hàng được đồng bộ từ kênh bán về sẽ mặc định chọn kho hàng này, tồn kho/có thể bán của sản phẩm cũng sẽ được trừ trực tiếp trên kho đã chọn.

  • Đồng bộ tồn kho POS -> Woo: Số liệu tồn kho sẽ được cập nhật liên tục từ POS với kênh bán để đảm bảo số liệu tồn kho trên các kênh bán chính xác trong trường hợp bạn có nhiều kênh bán.

  • Đồng bộ giá bán POS -> Woo: Giá sản phẩm sẽ được đồng bộ liên tục từ POS với kênh bán, bạn sẽ chỉ cần thao tác chỉnh sửa giá trên POS mà không cần phải thay đổi trên từng kênh bán.

  • Đồng bộ đơn hàng từ Woo -> POS: Đơn hàng mới từ kênh bán sẽ được đồng bộ liên tục về POS để Shop quản lý và theo dõi

  • Kho hàng đồng bộ tồn kho POS -> Woo: Bạn có thể đồng bộ tồn kho tổng của nhiều kho hàng POS với kênh bán.

Lưu ý: Để đồng bộ tồn kho và giá bán từ POS -> Kênh bán bạn cần Liên kết sản phẩm giữa POS và kênh bán

Last updated