Công nợ

1. Cấu hình ứng dụng công nợ trên Pancake POS

Khi bạn tạo shop mới, nếu bạn muốn quản lí công nợ thì trước hết bạn phải cài đặt ứng dụng công nợ

Sau đó, bạn hãy cấu hình Công nợ. Ở đây sẽ có 2 option tự động tạo công nợ, nghĩa là hệ thống sẽ tự động tạo công nợ giúp bạn từ các đơn hàng hay phiếu nhập hàng theo giá trị của đơn, phiếu nhập đó.

2. Kiểm tra công nợ

Khi bạn tạo đơn hàng, phiếu nhập hàng, các đơn hoàn/trả thì hệ thống sẽ tự động tạo công nợ.

Chọn mục Công nợ để kiểm tra lại các công nợ mà hệ thống tự tạo.

Bạn cần chú ý đến các mục tôi khoanh đỏ

  • Loại công nợ: Có 2 loại là công nợ phải trả công nợ phải thu.

Công nợ phải thu của đơn hàng tự động tạo khi đơn hàng được chuyển sang trạng thái Đã gửi hàng có thông tin khách hàng đầy đủ trong đơn, công nợ này sẽ tự động hoàn tất (Đã giao dịch) khi đơn hàng cập nhật trạng thái Đã thu tiền (đơn hàng Đã nhận được gắn thẻ đã đối soát sẽ tự chuyển thành trạng thái Đã thu tiền). Đơn hàng Đã hoàn công nợ sẽ tự động chuyển trạng thái Hủy.

Công nợ phải trả: Phiếu nhập hàng có nhà cung cấp sẽ khi ở trạng thái Đã nhập hàng, hệ thống sẽ tự động tạo công nợ phải trả cho nhà cung cấp đó

Bạn có thể tạo công nợ thủ công bằng cách sau:

Nếu bạn muốn thay đổi thông tin công nợ, bạn hãy click vào công nợ đó. Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa lại công nợ (Tên, ngày, số tiền)

Ngoài ra, POS sẽ cung cấp cho bạn những công cụ hữu ích nhất để bạn có thể kiểm soát công nợ trong hệ thống của bạn.

  • Bạn có thể cài đặt ngày tháng để tìm kiếm, lọc ra những công nợ mà bạn muốn

  • Cập nhật trạng thái công nợ hàng loạt bằng thao tác Cập nhật nhanh

  • Xuất excel công nợ hoặc tạo công nợ bằng cách nhập file excel(file nhập mẫu POS sẽ cung cấp cho bạn)

3. Thanh toán và điều chỉnh công nợ

Có 2 cách để bạn hoàn tất công nợ phải trả: Bạn sẽ duyệt và chuyển trạng thái theo từng phiếu thành Đã giao dịch. Hoặc bạn có thể vào mục quản lý nhà cung cấp để thanh toán công nợ.

  • Cần trả/thu: Đối với giá trị thuộc công nợ phải thu được tô màu xanh, các giá trị phải trả được tô màu đỏ. Còn về giá trị sẽ phụ thuộc vào giá trị đơn hàng hoặc phiếu nhập. Khi khách hàng đã thanh toán thành công thì giá trị này sẽ bằng 0.

  • Trạng thái: Công nợ sẽ có 3 trạng thái (Chưa thanh toán, Đã thanh toán, Đã hủy)

  • Ngày đến hạn: Ngày đến hạn mặc định là 30 ngày kể từ ngày hệ thống tự tạo công nợ

Ngoài việc bạn có thể thanh toán công nợ bằng cách thay đổi trạng thái ở mục Công nợ, bạn còn có thể thanh toán/điều chỉnh công nợ tại Lịch sử công nợ trong thông tin khách hàng. Các bước thực hiện như hình bên dưới.

Khi thục hiện thanh toán công nợ, bạn tích chọn mục Thanh toán -> Điền số tiền thanh toán (thu từ khách) -> Chọn phương thức thanh toán và thời gian -> Điều chỉnh để lưu.

Nợ còn lại = Nợ hiện tại - Thu từ khách

Khi thực hiện điều chỉnh công nợ: Tức là thay thế công nợ cũ bằng giá trị công nợ mới (Giá trị cần điều chỉnh). Bạn tích chọn mục Điều chỉnh -> Điền giá trị điều chỉnh -> Thời gian -> Điều chỉnh để lưu.

4. Báo cáo công nợ

Nếu bạn muốn xem số liệu tổng quát của công nợ thì hãy truy cập vào mục Thống kê -> Công nợ.

Hãy chọn khoảng thời gian, loại báo cáo mà bạn muốn xem. Có 4 loại báo cáo công nợ(theo khách hàng, theo NCC sản phẩm, theo NCC nguyên phụ liệu, theo nguồn đơn) .

Ngoài ra bạn cũng có thể xem chi tiết hơn với các bộ lọc mà POS cung cấp.

Last updated