Tiki

Bước 1: Chọn kênh bán

Truy cập Cấu hình -> Sàn thương mại điện tử -> chọn Tiki -> Thêm kết nối

Bước 2: Cài đặt đồng bộ Tiki với kho hàng ở POS:

  • Kho: Đơn hàng được đồng bộ từ kênh bán về sẽ mặc định chọn kho hàng này, tồn kho/có thể bán của sản phẩm cũng sẽ được trừ trực tiếp trên kho đã chọn.

  • Đồng bộ tồn kho POS -> Kênh bán: Số liệu tồn kho sẽ được cập nhật liên tục từ POS với kênh bán để đảm bảo số liệu tồn kho trên các kênh bán chính xác trong trường hợp bạn có nhiều kênh bán.

  • Đồng bộ giá bán POS -> Kênh bán: Giá sản phẩm sẽ được đồng bộ liên tục từ POS với kênh bán, bạn sẽ chỉ cần thao tác chỉnh sửa giá trên POS mà không cần phải thay đổi trên từng kênh bán.

  • Đồng bộ đơn hàng từ Kênh bán -> POS: Đơn hàng mới từ kênh bán sẽ được đồng bộ liên tục về POS để Shop quản lý và theo dõi

Lưu ý: Để đồng bộ tồn kho và giá bán từ POS -> Kênh bán bạn cần Liên kết sản phẩm giữa POS và kênh bán

Bước 3: Đăng nhập tài khoản Tiki

Bước 4: Uỷ quyền cho Pancake POS nhận các thông tin từ Tiki

Bước 5: Chọn kho Tiki để đồng bộ với POS

  • Kho hàng Tiki: Tiki cho phép bạn bán hàng đa kho, vậy nên khi kết nối với POS, bạn cần chọn cả kho hàng ở Tiki

  • Trạng thái nhận mã vận đơn:

  • Kho hàng đồng bộ tồn kho POS -> Tiki: Bạn có thể đồng bộ tồn kho tổng của nhiều kho hàng POS với kênh bán.

Last updated