Xuất kho

1. Xuất kho thủ công:

Bước 1: Tạo phiếu xuất hàng mới

Truy cập Sản phẩm -> chọn Xuất hàng

Bước 2: Điền thông tin phiếu xuất

Điền thông tin chi tiết của phiếu nhập hàng, trong đó:

Loại xuất hàng: bạn có thể chọn Mặc định nếu là xuất kho thông thường, hoặc chọn Xuất hàng ký gửi nếu sản phẩm đến từ kho khác và gia công tại kho của bạn.

Kho chứa hàng: là kho chứa sản phẩm được xuất đi

Tìm mẫu mã hoặc sản phẩm muốn nhập hàng: khi bạn chọn Mẫu mã và thêm, trong danh sách chỉ có mẫu mã bạn muốn xuất. Nếu bạn chọn Sản phẩm, trong giỏ hàng sẽ hiển thị tất cả mẫu mã của sản phẩm đó (nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã) và bạn có thể xoá bớt mẫu mã không cần thiết.

Giá xuất: khi bạn nhập giá xuất và lưu phiếu, hệ thống sẽ tự động tạo phiếu thu chi để phục vụ cho việc thống kê dòng tiền. Nếu bạn chỉ đơn giản muốn xuất hàng đi gia công và sau đó nhập lại, bạn có thể không điền giá xuất.

Bước 3: Kiểm tra lại và Tạo phiếu:

Phiếu tạo xong sẽ ở trạng thái Mới và bạn cần xác nhận lại phiếu

2. Xuất kho hàng loạt bằng file Excel:

Nếu bạn có tự tổng hợp các sản phẩm, số lượng, giá tiền cũng như nhà cung cấp trong 1 file Excel thì có thể tải lên POS danh sách phiếu thay vì nhập tay từng phiếu.

Truy cập Xuất hàng -> chọn Nhập Excel -> tải lên file

Nhập kho thành công, phiếu vừa tạo sẽ ở trạng thái Mới và bạn cần xác nhận phiếu.

Last updated