Danh sách khách hàng

1. Xem thông tin khách hàng

Bước 1: Truy cập danh sách khách hàng

Khi tạo đơn thành công, các thông tin của người nhận sẽ tự động được lưu lại và hiển thị trong danh sách khách hàng:

Bước 2: Xem và chỉnh sửa thông tin:

Thông tin cơ bản: các thông tin này có thể thêm khi bạn điền thông tin tạo đơn hàng, có thể sửa và 1 khách hàng có thể có nhiều SĐT. Thẻ khách hàng mặc định bao gồm: tiềm năng và hay hoàn, bạn có thể tạo thẻ mới ở giao diện xem đơn hàng.

Lịch sử mua hàng/ cuộc gọi: lịch sử mua hàng sẽ hiển thị các đơn hàng khách đã mua kèm trạng thái của đơn.

Trao đổi: ghi chú của shop dành cho khách, để có thể lưu ý về khách hàng và không xuất hiện khi in đơn

Địa chỉ: danh sách các địa chỉ mà khách đã dùng để nhận hàng.

Cấp độ khách hàng: bạn có thể thêm cấp độ khách hàng để tiện cho việc áp dụng ưu đãi, thông tin này có thể cấu hình ở mục Cấu hình -> Tích điểm

Phân công cho: bạn có thể cấu hình phân công nhân viên chăm sóc từng khách hàng

Chi tiết liên hệ: thông tin chi tiết của từng khách hàng

Ngoài ra, bạn có thể cấu hình khách hàng một cách chi tiết hơn khi nhấn vào nút Tuỳ chỉnh phía trên bên phải để truy cập CRM

Bước 3: Tạo đơn hàng mới với khách hàng cũ

Bạn có thể hoàn thành cấu hình khách hàng ngay bước 2, hoặc có thể tạo đơn mới cho khách này mà không cần vào lại giao diện tạo đơn hàng.

Khi đang xem thông tin khách hàng -> chọn Tạo đơn -> thông tin khách hàng được điền tự động và bạn chỉ cần thêm các thông tin khách của giỏ hàng -> chọn Lưu

2. Thêm khách hàng mới:

Bước 1: Thêm thông tin khách hàng

Bỏ qua khách hàng với SĐT đã tồn tại: nếu SĐT của khách hàng mới tạo trùng với SĐT của khách hàng khác đã có trong danh sách, hệ thống sẽ tự động bỏ qua và không tạo khách hàng này

Cập nhật tất cả khách hàng với SĐT đã tồn tại: nếu SĐT của khách hàng mới tạo trùng với SĐT của khách hàng khác đã có trong danh sách, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại thông tin của khách hàng cũ mà không tạo khách mới

Tạo thêm khách hàng với SĐT đã tồn tại: nếu SĐT của khách hàng mới tạo trùng với SĐT của khách hàng khác đã có trong danh sách, hệ thống sẽ tạo khách mới với SĐT trùng này

Phân công cho: phân công nhân viên chăm sóc khách hàng đang tạo mới

Bước 2: Nhấn tạo để hoàn tất thêm khách hàng mới

Các trường thông tin là không bắt buộc nên bạn có thể chỉ điền tên rồi nhấn Tạo để thêm khách hàng mới.

3. Thao tác khách hàng:

3.1 Nhập/ xuất Excel:

Nhập Excel:

Ngoài cách thêm khách hàng thủ công và thêm tự động khi tạo đơn với khách mới, bạn có thể nhập hàng loạt thông tin khách bằng file Excel.

Tại giao diện khách hàng -> chọn Nhập Excel -> chọn tệp để tải lên -> chọn các trường thông tin tương ứng với các trường trong file Excel -> chọn Bắt đầu

Xuất Excel:

Bạn có thể xuất danh sách khách hàng của mình theo file Excel hoặc file TXT. Tại đây, bạn có thể chọn mẫu file mặc định hoặc tuỳ chỉnh (nếu bạn chỉ cần xuất file vơi 1 số thông tin khách)

Tại giao diện khách hàng -> chọn Xuất Excel -> chọn mẫu tải -> chọn thông tin muốn xuất file (nếu là mẫu tuỳ chỉnh) -> chọn Bắt đầu

3.2 Thẻ khách hàng:

Thẻ khách hàng dùng để phân loại, đánh dấu các tệp khách hàng. Mặc định sẽ có 2 thẻ: tiềm năng và hay hoàn. Bạn cũng có thể tạo thêm nhiều thẻ khách hàng khác theo các bước sau:

Tại giao diện khách hàng -> chọn Thẻ khách hàng -> chọn Tạo (để thêm thẻ mới) hoặc trỏ chuột vào thẻ (để sửa/xoá thẻ)

3.3 Tạo vouchers:

Tại giao diện khách hàng -> chọn Tạo vouchers -> điền thông tin mã giảm giá

Giảm giá: giá trị được giảm khi đơn hàng được áp mã vouchers

Giá trị đơn hàng: giá trị đơn hàng được áp dụng voucher đang tạo

Ngày áp dụng: thời hạn sử dụng voucher

Kho áp dụng: các đơn hàng tạo từ kho đã chọn mới có thể áp mã voucher

Khuyến mãi theo thẻ khách hàng: chỉ những khách hàng được gắn thẻ đã chọn mới có thể sử dụng mã

Kích hoạt: khi tắt kích hoạt, mọi đơn hàng đều không thể áp mã này

Miễn phí vận chuyển: khi bật lựa chọn này, voucher được áp dụng cùng với chương trình miễn phí vận chuyển

Tạo và gửi: tạo voucher và gửi thông tin khuyến mãi đến các khách hàng thoả mãn điều kiện trong cấu hình voucher

Lưu ý: Thông tin voucher sẽ được gửi đến khách hàng nếu bạn có cấu hình thông báo Panckae hoặc tin nhắn. Nếu chưa cấu hình, khi nhấn Tạo và gửi, hệ thống sẽ chỉ tạo voucher mà không gửi đến ai

Last updated