Đăng nhập bằng Pancake ID

Với lựa chọn đăng nhập bằng Pancake ID, bạn phải có tài khoản Pancake trước khi truy cập vào Pancake POS

1. Đăng ký tài khoản Pancake ID

Bước 1: Truy cập POS

Bạn cần truy cập https://pos.pancake.vn/ sau đó chọn Đăng ký

Bước 2: Điền thông tin

Bạn cần điền đầy đủ thông tin cần thiết -> Đăng ký

Bước 3: Xác thực OTP

Hệ thống sẽ gửi email tự động cho bạn để xác thực email, bạn cần điền đúng OTP sau đó Xác thực

2. Đăng nhập bằng Pancake ID

Bước 1: Chọn "Đăng nhập"

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản

Gợi ý: Bạn có thể chọn đăng nhập bằng tài khoản Apple hoặc Google nếu tài khoản của bạn đã được đăng ký hoặc liên kết trước đó

Bước 3: Truy cập vào cửa hàng để quản lý

Last updated