Liên kết sản phẩm

Sau khi tích hợp thành công, bạn có thể truy cập vào Kênh bán ở menu bên trái. Tại đây, bạn có thể đồng bộ sản phẩm, đồng bộ tồn kho và giá bán của sản phẩm.

1. Liên kết sản phẩm thủ công:

Bước 1: Đồng bộ sản phẩm từ các sàn về POS

Truy cập cấu hình Kênh bán -> chọn Đồng bộ SP -> chọn sàn muốn đồng bộ -> chọn Đồng bộ

  • Khi bạn chọn Tạo mới sản phẩm trên POS, hệ thống sẽ tạo sản phẩm mới nếu sản phẩm từ sàn không có mã SKU trùng với bất kỳ mã sản phẩm nào đã tồn tại trên POS.

  • Khi không bật tùy chọn này, hệ thống sẽ bỏ qua những sản phẩm không có mã SKU trùng với sản phẩm đã tồn tại trên POS.

Bước 2: Liên kết từng sản phẩm trên sàn với POS

Nếu bạn chọn Tạo mới sản phẩm trên POS ở bước 1, bạn cần liên kết thủ công đối với những sản phẩm được tạo mới. Chọn Chưa liên kết -> nhập mã/ tên sản phẩm đó trên POS -> chọn sản phẩm trên POS

2. Liên kết sản phẩm hàng loạt:

Bước 1: Đồng bộ sản phẩm từ sàn về POS

Tương tự Liên kết sản phẩm thủ công, bạn cần đồng bộ sản phẩm từ sàn về trước khi liên kết.

Bước 2: Tải lên file Excel có chứa thông tin của sản phẩm

Bạn cần tải lên file Excel có chứa thông tin về sản phẩm, bao gồm: mã sản phẩm trên sàn TMĐT, mã SKU của sản phẩm và mã sản phẩm trên POS theo file mẫu dưới đây:

Bước 3: Chọn Bắt đầu để nhập file Excel

Sau khi nhập file Excel, hệ thống sẽ trả về kết quả số sản phẩm liên kết thành công, số sản phẩm thất bại kèm lý do. Bạn có thể tải về file chưa những sản phẩm liên kết thất bại để chỉnh sửa và nhập lại.

3. Liên kết sản phẩm tự động với mã SKU:

Nếu sản phẩm của bạn đã tồn tại ở danh sách quản lý sản phẩm của POS, bạn có thể liên kết tự động các sản phẩm của sàn TMĐT với POS.

Lưu ý: Khi sử dụng cách liên kết này, bạn cần đảm báo SKU phân loại ở kênh bán đã trùng với Mã mẫu mã ở POS trước khi kết nối kênh bán

Bước 1: Đảm bảo Mã mẫu mã ở POS trùng với SKU sản phẩm ở các sàn TMĐT:

Xem mã mẫu mã ở POS: Truy cập Sản phẩm -> xem chi tiết sản phẩm

Xem SKU sản phẩm ở Shopee:

Xem SellerSKU ở Lazada

Xem SKU người bán ở Tiktokshop

Xem SKU ở Woo

Xem SKU ở Shopify

Bước 2: Liên kết kênh bán với POS

Tham khảo cách liên kết tại đây

Sau khi liên kết thành công, POS sẽ tự động liên kết sản phẩm và đồng bộ tồn kho, đơn hàng, giá bán của sản phẩm theo như bạn đã cấu hình.

4. Đồng bộ tồn kho và giá bán của sản phẩm:

Tại Cấu hình kênh bán -> chọn Đồng bộ tồn kho và giá bán -> chọn thông tin bạn muốn đồng bộ (tồn kho, giá bán hoặc cả 2) -> chọn Đồng bộ

5. Huỷ liên kết/ xoá sản phẩm:

Khi muốn huỷ liên kết sản phẩm, bạn có thể click vào ô Đã liên kết.

Nếu muốn huỷ hàng loạt thay vì click từng sản phẩm, chọn sản phẩm muốn huỷ liên kết -> chọn Cập nhật nhanh -> chọn hình thức Huỷ liên kết -> chọn Cập nhật

Tương tự, bạn cũng có thể xoá hàng loạt sản phẩm khỏi mục kênh bán với hình thức cập nhật nhanh.

Last updated