Tin nhắn tự động

1. Cấu hình tin nhắn tự động gửi qua Pancake:

1.1 Cấu hình cách hiển thị thông báo:

Truy cập Cấu hình -> Cấu hình thông báo -> Facebook -> cấu hình gửi thông báo

Tự động gửi hoá đơn khi đơn hàng thiết lập trạng thái: hệ thống sẽ tự động gửi hoá đơn qua Messenger cho khách khi đơn hàng chuyển sang trạng thái mà bạn thiết lập phía bên phải

Gửi giá sản phẩm: khi gửi hoá đơn đến khách hàng sẽ bao gồm giá của từng sản phẩm, nếu không, giá sản phẩm sẽ mặc định là 0đ

Gửi giá sản phẩm sau khi trừ khuyến mãi: nếu đơn hàng có áp dụng khuyến mãi/ giảm giá, hệ thống sẽ gửi hoá đơn kèm theo mức giá sau khi giảm của từng sản phẩm

Gửi hình ảnh sản phẩm: gửi hoá đơn đến khách hàng kèm theo ảnh của sản phẩm mà khách mua

Gửi mã mẫu thay vì tên sản phẩm: sản phẩm sẽ hiển thị mã mẫu thay vì hiển thị tên sản phẩm và thuộc tính

Gửi tổng tiền sau trả trước: hoá đơn sẽ gửi thông tin thanh toán với số tiền còn lại khách phải trả

Cấu hình thời gian gửi tin nhắn và thông báo: bạn có thể cấu hình chỉ gửi thông báo đến khách trong giờ hành chính hoặc cả ngày lẫn đêm ở phía bên phải

Ẩn thông tin vị trí đơn khi theo dõi đơn hàng: không hiển thị vị trí đơn hàng trong link theo dõi đơn đã gửi đến khách

Ẩn thông tin thuộc tính sản phẩm: gửi thông báo đến khách chỉ bao gồm tên hoặc mã mẫu mà không có thuộc tính của sản phẩm

1.2 Cấu hình thông báo: tại Cấu hình Thông báo -> chọn Pancake -> chọn loại thông báo -> chọn Thêm mới

Cấu hình thông báo với POS:

Hẹn thời gian: cấu hình chọn thời gian gửi tin

Sử dụng khi: khi đơn hàng chuyển sang trạng thái mà bạn chọn, thông báo sẽ tự động được gửi

Nguồn đơn: thông báo áp dụng cho đơn có nguồn được chọn, nếu không chọn nguồn, mặc định sẽ là đơn từ tất cả nguồn đều gửi

Chọn đơn vị vận chuyển: thông báo này áp dụng cho đơn hàng có ĐVVC là đơn vị bạn cấu hình

Tuỳ chỉnh nút: thêm nút xem thông tin thanh toán hoặc xem đơn hàng theo bạn chọn ở đây kèm với thông báo

Nội dung: cấu hình thông báo sẽ được gửi đến khách, bạn có thể chèn key bên phải vào thông báo nếu thông tin đó tuỳ chỉnh theo từng đơn hàng/ khách hàng

Thêm ảnh: khi bạn thêm ảnh, thông báo gửi đến khách sẽ đính kèm ảnh bạn tải lên dưới đây.

Gợi ý: POS có sẵn template cho các thông báo phổ biến, bạn có thể chỉnh sửa nội dung theo ý muốn và làm tương tự với các loại thông báo còn lại.

Các thông báo như trạng thái/ thẻ đơn hàng, tin nhắn CSKH, khuyến mãi/ thông tin sự kiện đều có cách cấu hình tương tự.

Cấu hình thông báo với Botcake:

Để sử dụng mục này thì trước tiên bạn phải dùng Botcake và có cấu hình kịch bản chăm sóc bên Botcake. Các phần còn lại tương tự mục cấu hình bên POS, ngoài ra:

Chọn trang: chọn Facebook page mà bạn muốn áp dụng kịch bản Botcake

Gắn thẻ Botcake: khi áp dụng kịch bản, Botcake có thể gắn/ gỡ thẻ hội thoại tự động trên Pancake. Ở đây, bạn đang chọn thẻ mà Botcake sẽ gắn sau khi chạy kịch bản tự động

Gỡ thẻ Botcake: là thẻ được gắn sẵn trước khi chạy kịch bản tự động.

Kịch bản chăm sóc: chọn kịch bản tự động mà bạn muốn chạy, kịch bản này được tạo và chỉnh sửa trên giao diện Botcake

2. Cấu hình tin nhắn tự động gửi qua SMS:

2.1 Kết nối eSMS với POS:

Bước 1: Cài đặt ứng dụng gửi tin nhắn:

Truy cập Cấu hình -> Cấu hình ứng dụng -> chọn Thêm mới -> tìm kiếm và cài đặt Tích hợp SMS/ Zalo ZNS/ eSMS

Bước 2: Liên kết tài khoản với đối tác gửi tin

Chọn cấu hình ứng dụng vừa cài đặt -> chọn đối tác muốn liên kết -> nhập thông tin tài khoản -> chọn Kết nối

Lưu ý:

  • Bạn cần đăng ký tài khoản và mua gói gửi tin ở website của đối tác trước khi truy cập POS để liên kết. Đối với eSMS, bạn có thể đăng ký từ giao diện POS, ngay dưới ô điền thông tin đăng nhập rồi mới qua eSMS mua gói.

  • Khi đăng ký tại khoản đối tác, đội hỗ trợ bên đó sẽ gửi cho bạn thông tin cần thiết để liên kết từ POS.

Bước 3: Cấu hình gửi tin nhắn từ POS:

Tương tự Pancake, gửi tin nhắn qua SMS có các loại thông báo như vận chuyển, CSKH, sự kiện và trạng thái/ thẻ đơn hàng. Đồng thời, cách cấu hình gửi tin nhắn cũng tương tự nhau, và như thông báo Pancake.

2.2 Cách gửi tin nhắn đến khách hàng:

Bước 1: Chọn khách hàng cần gửi tin nhắn

Bạn có thể gửi tin nhắn cho 1 khách hàng hoặc gửi tin nhắn hàng loạt cho nhiều khách hàng. Nếu muốn gửi cho nhóm khách hàng cụ thể, hãy sử dụng bộ lọc để tìm ra tệp khách hàng phù hợp, sau đó chọn tất cả.

Truy cập mục Khách hàng -> Lọc khách hàng (nếu có) -> chọn khách hàng muốn gửi tin -> chọn Thao tác -> chọn Cấu hình gửi SMS

Bước 2: Cấu hình gửi tin nhắn cho khách hàng đã chọn

Chọn Ngày hẹn gửi -> chọn mẫu Tin nhắn -> Lưu

Bước 3: Cấu hình tin nhắn mới (nếu có)

Ngoài gửi tin nhắn, nếu chưa có mẫu tin nhắn phù hợp bạn có thể chọn Cấu hình để thêm tin nhắn mà không cần truy cập Cấu hình thông báo để tạo mẫu mới

Bước 4: Xem lịch sử gửi tin nhắn

Mục này sẽ liệt kê các mục tin nhắn đã tạo và đã gửi, bạn có thể xóa, chỉnh sửa nội dung tin nhắn nếu chưa gửi.

3. Áp dụng tin nhắn tự động:

Khi cấu hình thành công tin nhắn tự động, tin nhắn được gửi đến khách sẽ hiển thị tương tự với tin bạn tự nhắn:

Tin nhắn qua Pancake:

Tin nhắn qua Pancake, có kèm hình ảnh:

Tin nhắn qua Pancake, có kèm nút xem đơn:

Tin nhắn qua SMS:

Last updated