MBBank

Bước 1: Truy cập Cấu hình thanh toán

Bạn cần truy cập Cấu hình -> Phương thức thanh toán -> Ngân hàng đối tác -> MB Bank

Bước 2: Điền thông tin tài khoản

Bạn cần điền một số thông tin cần thiết để kết nối và Đồng ý với điều khoản điều kiện

Bước 3: Xác thực liên kết MB Bank

MB Bank sẽ gửi mã OTP về số điện thoại bạn đã đăng ký, nhập mã để kích hoạt liên kết:

Bước 4: Liên kết thành công

Sau khi liên kết thành công, hệ thống sẽ hiển thị mã QR của cửa hàng kèm thông tin chuyển khoản. Bạn có thể đặt phương thức mặc định ngay, hoặc chọn cấu hình tài khoản bất cứ lúc nào.

Last updated