Giỏ hàng chưa xác nhận

Cách thiết lập lời nhắc giỏ hàng chưa xác nhận cho khách hàng qua Whatsapp với Pancake

Khi người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng trực tuyến trên trang web thương mại điện tử kết nối với Shopify nhưng không tiếp tục thanh toán và hoàn tất mua hàng → Đây được xem là "giỏ hàng chưa xác nhận", và việc nhắc nhở khách hàng về giỏ hàng có thể giúp bạn tăng doanh thu lên đến 40%. Đầu tiên, bạn cần đảm bảo rằng tài khoản Pancake của mình đã kích hoạt cả POS và Botcake.

1. Kết nối Shopify với POS

Bạn có thể kết nối Shopify của bạn với POS theo 2 cách:

  • Kết nối bằng Application ID và Secret Key

  • Kết nối bằng access_token

Tham khảo các bước kết nối tại đây

2. Cấu hình lời nhắc

Tại cấu hình Đơn hàng tự động -> chọn Tự động gửi tin nhắn chốt đơn -> Cấu hình tin nhắn nhắc khách xác nhận

2.1 Cấu hình tin nhắn với POS

Chọn Thêm mẫu tin nhắn -> chọn Nguồn đơn Shopify -> chọn Nền tảng gửi tin POS -> chọn thời gian và cấu hình nội dung tin nhắn

2.2 Cấu hình tin nhắn với Botcake

Chọn Thêm mẫu tin nhắn -> chọn Nguồn đơn Shopify -> chọn Nền tảng gửi tin Botcake -> chọn thời gian và kịch bản chăm sóc (hoặc tạo kịch bản mới)

Bạn cũng có thể cấu hình sẵn nhiều mẫu tin nhắn khác nhau và chỉ bật mẫu nào cần sử dụng

3. Cấu hình thông báo gửi qua Pancake

Tại Cấu hình thông báo -> chọn Pancake -> chọn tài khoản Whatsapp gửi tin

Last updated