Lazada

Bước 1: Chọn kênh bán

Để kết nối kênh bán, bạn truy cập Cấu hình -> Sàn thương mại điện tử -> chọn Lazada -> Thêm kết nối

Bước 2: Cài đặt đồng bộ Lazada với kho hàng ở POS:

  • Kho: Đơn hàng được đồng bộ từ kênh bán về sẽ mặc định chọn kho hàng này, tồn kho/có thể bán của sản phẩm cũng sẽ được trừ trực tiếp trên kho đã chọn.

  • Đồng bộ tồn kho POS -> Lazada: Số liệu tồn kho sẽ được cập nhật liên tục từ POS với kênh bán để đảm bảo số liệu tồn kho trên các kênh bán chính xác trong trường hợp bạn có nhiều kênh bán.

  • Đồng bộ giá bán POS -> Lazada: Giá sản phẩm sẽ được đồng bộ liên tục từ POS với kênh bán, bạn sẽ chỉ cần thao tác chỉnh sửa giá trên POS mà không cần phải thay đổi trên từng kênh bán.

  • Đồng bộ đơn hàng từ Lazada -> POS: Đơn hàng mới từ kênh bán sẽ được đồng bộ liên tục về POS để Shop quản lý và theo dõi

Lưu ý: Để đồng bộ tồn kho và giá bán từ POS -> Kênh bán bạn cần Liên kết sản phẩm giữa POS và kênh bán

Bước 3: Đăng nhập tài khoản Lazada

Bước 4: Thêm tài khoản thành công

Màn hình sẽ tự động điều hướng về Cấu hình kênh bán của POS và hiển thị cửa hàng của bạn. Tại đây, bạn có thể thêm tiếp hoặc xoá cửa hàng.

Last updated