Hoá đơn điện tử

Để sử dụng hóa đơn điện tử trên hệ thống Pancake POS của chúng tôi, trước hết bạn cần phải đăng kí sử dụng hóa đơn điện tử trên Sinvoice.

1. Cách sử dụng hóa đơn điện tử

1.1 Lập tờ khai đăng kí sử dụng hóa đơn điện tử

Bước 1: Thêm mới mẫu hóa đơn

Bước 2: Thêm mới kí hiệu hóa đơn

Bước 3: Lập thông báo phát hành

Chi tiết bạn vui lòng xem video tại đây

1.2 Xử lí lỗi lập thông báo phát hành

Trong quá trình lập thông báo phát hành sử dụng Thông tư 78, bạn lúng túng không biết phải xử lý như thế nào khi cơ quan Thuế từ chối phê duyệt.

Video dưới đây tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý lỗi thường gặp khi lập thông báo phát hành sử dụng thông tư 78 trên hệ thống Sinvoice 2.0

Chi tiết bạn vui lòng xem video tại đây

1.3 Hướng dẫn hủy dải hóa đơn theo thông tu 32

Sau khi mẫu 01/ĐKTĐ – HĐĐT được cơ quan Thuế phê duyệt bạn cần thực hiện hủy dải hóa đơn chưa sử dụng của Thông Tư 32.

Video dưới đây tôi sẽ hướng dẫn bạn thao tác hủy dải hóa đơn trên hệ thống Sinvoice 2.0.

Chi tiết video bạn xem tại đây

1.4 Lập hóa đơn điện tử

Bạn vui lòng xem video hướng dẫn tại đây

2. Sử dụng hóa đơn điện tử trên hệ thống Pancake POS

Với những shop mới, bạn phải cài ứng dụng để thiết lập hóa đơn điện tử

Khi cài xong thì bạn hãy vào cài đặt để cấu hình tài khoản mà bạn đã tạo ở hệ thống Sinvoice

Nhập thông tin tài khoản đăng kí hóa đơn điện tử của bạn và bấm Lưu để kết nối Pancake POS với Sinvoice

Khi bạn tạo đơn hàng mới, sau khi lưu đơn hàng thì bạn có thể lựa chọn hình thức gửi hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn truyền thống.

Để kiểm tra lại các hóa đơn điện tử bạn chọn mục: Đơn hàng -> Hóa đơn điện tử

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin hóa đơn điện tử khi truy câpj vào hóa đơn đó

Hãy nhớ chọn đơn vị phát hành hóa đơn điện tử. Khi đó, hóa đơn điện tử của bạn mới có thể chuyển sang trạng thái 'Đã phát hành'.

Hóa đơn điện tử sẽ có 3 trạng thái: 'Chưa phát hành', 'Đã phát hành', và 'Đã hủy'. Nếu bạn muốn cập nhật nhiều hóa đơn điện tử cùng một lúc, bạn có thể chọn tùy chọn cập nhật nhanh để thay đổi trạng thái của hàng loạt hóa đơn.

Last updated