Tích điểm

1. Tích điểm

Mở Cài đặt -> Tích điểm.

Giao diện tích điểm cho phép bạn tùy biến nhiều Cấp độ khách hàng và cách tích điểm từ đơn hàng.

1.1 Tích điểm với đơn bình thường

trong đó:

  • Mục Cài đặt tích điểm: Mục đích là để cài đặt tỷ lệ tích điểm trên giá trị đơn hàng và đồng bộ lại số điểm đã tích của khách hàng khi cấu hình

  • Mục Cấu hình không tích điểm: Mục đích để lựa chọn Cấp độ khách hàng, Hình thức đơn hàng có áp dụng tích điểm hay không.

Trong đó:

  • Option 1: Tổng tiền tất cả các đơn hoàn tất từ trước đến giờ của khách / tỷ lệ mới (không trừ đi điểm mà khách đã sử dụng)

  • Option2: Tổng tiền tất cả các đơn hoàn tất từ trước đến giờ của khách / tỷ lệ mới (không tính lại những khách hàng đã sử dụng điểm)

  • Option 3: Tổng tất cả các điểm thưởng khách nhận được qua các lần cấu hình tích điểm và trừ đi số điểm khách đã dùng

1.2 Tích điểm theo cấp độ khách hàng

Bạn có thể click vào cấp độ khách hàng để tùy chỉnh tỷ lệ đổi điểm trên giá trị đơn hàng.

Tỷ lệ này được áp dụng khi bạn tích chọn option Tích điểm theo cấp độ khách hàng

1.3 Tích điểm với đơn có mã giới thiệu

Mỗi khách khi tạo thông tin cá nhân trên hệ thống, hệ thống sẽ tạo 1 mã giới thiệu dành riêng cho khách hàng đấy. Khi khách hàng này đưa mã giới thiệu của mình cho 1 khách hàng mới để áp dụng vào đơn hàng thì cả khách hàng cũ và khách hàng mới đều được hưởng ưu đãi.

Bạn sẽ cấu hình tích điểm cho khách hàng cũ và ưu đãi cho khách hàng mới ở mục trong hình trên.

1.4 Tích x2 điểm thưởng với chương trình khuyến mãi

Khách hàng có thể nhân đôi tỷ lệ đổi điểm trên giá trị đơn hàng khi cửa hàng áp dụng chương trình khuyến mại x2 điểm đưởng.

2. Cấp độ khách hàng

2.1 Thêm mới cấp độ khách hàng

Bạn hãy vào mục thêm mới để thêm các thông tin của cấp độ khách hàng mới

Trong đó:

  • Giá trị giảm giá: Giảm giá trị đơn hàng theo tiền mặt hoặc giá trị % khi tạo đơn hàng với khách áp dụng cấp độ

  • Nâng hạng bởi số đơn: Khách hàng sẽ được nâng hạng khi đạt đủ số đơn mà bạn đã cài đặt ở đây

  • Nâng hạng bởi số tiền: Khách hàng sẽ được nâng hạng khi số tiền chi cho đơn hàng đạt đủ giá trị mà bạn đã cài đặt ở đây

  • Nâng hạng bởi số điểm: Khách hàng sẽ được nâng hạng khi khách hàng tích đủ điểm thưởng mà bạn đã cài đặt ở đây

Lưu ý: Khi bạn cài đặt 3 điều kiện nâng hạng cùng lúc thì khách hàng chỉ lên hạng khi đạt đủ cả 3 điều kiện này

Sau đó, bạn có thể tùy chỉnh mã màu của cấp độ khách hàng khi click vào biểu tượng cấp độ khách hàng

Bạn có thể lựa chọn k áp dụng giảm giá theo cấp độ với những đơn hàng đã có khuyến mại. Và bạn có thể cài đặt thẻ khách hàng nào được phép hưởng quyền lợi này

2.2 Đồng bộ cấp độ khách hàng

Tự động

Bạn có thể cài đặt mốc thời gian để hệ thống tự động đồng bộ cấp đọ khách hàng dựa trên số điểm, số đơn phát sinh, số tiền chi tiêu của khách.

Thủ công

Thay vì cài đặt mốc cố định để hệ thống tự đồng bộ, bạn hoàn toàn có thể cài đặt ngày tháng cụ thể đối với việc đồng bộ cấp độ khách hàng.

Last updated