Cấu hình kho hàng

Với mỗi cửa hàng, hệ thống sẽ tự sinh ra một kho hàng mặc định, bạn có thể chỉnh sửa kho hàng mặc định hoặc tạo mới hoàn toàn nhiều kho hàng khác nhau tuỳ thuộc nhu cầu

1. Thông tin cơ bản

  • Tên kho: Bạn cần đặt tên cho kho hàng để phân biệt giữa các kho khác nhau.

  • Mã tuỳ chỉnh:

  • Địa chỉ + SĐT: Bạn cần điền đầy đủ địa chỉ và số điện thoại của kho hàng. Thông tin này sẽ được dùng để gửi đơn sang Đơn vị vận chuyển giúp Đơn vị vận chuyển xác định thông tin địa chỉ lấy hàng.

  • Cho phép tạo đơn: Khi tạo kho hàng, hệ thống sẽ mặc định rằng các đơn hàng của bạn sẽ được lấy từ kho này. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn xuất hàng từ kho này vì bất kỳ lý do nào, bạn cũng có thể tắt quyền này.

2. Cấu hình kho mặc định của page

Khi bạn đang có nhiều kênh bán khác nhau và kho hàng, mỗi page là 1 danh mục sản phẩm tương ứng với mỗi kho, bạn có thể cài kho mặc định của page. Mỗi đơn hàng từ page bạn chọn sẽ mặc định chọn kho này.

3. Cấu hình quyền cho nhân viên thuộc kho

Bạn có thể chỉnh sửa quyền của từng nhân viên đối với từng kho khác nhau tuỳ theo nhu cầu.

Lưu ý: Sau khi thay đổi cấu hình kho hàng bạn cần Lưu lại các thông tin thay đổi để hệ thống cập nhật lại thông tin mới nhất của kho hàng

Last updated