Nhập kho

1. Nhập kho thủ công:

Bước 1: Tạo phiếu nhập hàng mới

Truy cập Sản phẩm -> chọn Nhập hàng -> chọn Tạo phiếu mới

Bước 2: Điền thông tin phiếu nhập

Điền thông tin chi tiết của phiếu nhập hàng, trong đó:

Kho chứa hàng: là kho chứa sản phẩm được nhập về

Nhà cung cấp: là người bán, đầu mối để bạn nhập sản phẩm. Thông tin này cần tạo trước, ở mục Nhà cung cấp, hoặc bạn có thể bỏ trống.

Tìm mẫu mã hoặc sản phẩm muốn nhập hàng: khi bạn chọn Mẫu mã và thêm, trong danh sách chỉ có mẫu mã bạn muốn nhập. Nếu bạn chọn Sản phẩm, trong giỏ hàng sẽ hiển thị tất cả mẫu mã của sản phẩm đó (nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã) và bạn có thể xoá bớt mẫu mã không cần thiết.

Giá nhập: khi bạn nhập kho thông thường, điền giá nhập và lưu phiếu, hệ thống sẽ tự động tạo phiếu thu chi để phục vụ cho việc thống kê dòng tiền. Nếu bạn chỉ đơn giản muốn nhập lại hàng đã xuất đi gia công xong, bạn có thể không điền giá nhập.

Bước 3: Kiểm tra lại và Tạo phiếu

2. Nhập kho tự động:

2.1 Nhập kho tự động khi thêm sản phẩm mới:

Tại mục Sản phẩm, khi bạn điền thông tin Có thể bán của sản phẩm mới và lưu sản phẩm thì hệ thống sẽ tự động tạo 1 phiếu nhập hàng với số lượng sản phẩm, giá nhập, ngày nhập dựa trên thông tin tạo sản phẩm. Khi truy cập Nhập hàng, bạn sẽ thấy những phiếu nhập tự động được hiển thị như sau:

Gợi ý: Các mục Ghi chú, Loại phiếu nhậpTrạng thái sẽ mặc định tự động điền khi bạn thêm thành công sản phẩm mới. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa những phiếu nhập này

2.2 Nhập kho tự động khi chỉnh sửa thông tin sản phẩm đang có:

Khi bạn vào chỉnh sửa số lượng trong mục Có thể bán của sản phẩm, hệ thống cũng tự động tạo phiếu nhập. Tuy nhiên, trong danh sách phiếu nhập kho khi sửa thông tin sản phẩm sẽ có 1 vài thông tin khác với phiếu nhập khi tạo sản phẩm mới.

Gợi ý: Phần Ghi chú của phiếu nhập sẽ tự động điền theo mặc định khác, tổng số tiền của phiếu nhập khi chỉnh sửa sản phẩm cũng là 0đ và bạn có thể vào chỉnh sửa thông tin tổng tiền này để tránh sự nhầm lẫn trong báo cáo, thống kê của cửa hàng.

3. Nhập kho hàng loạt

Nếu bạn có tự tổng hợp các sản phẩm, số lượng, giá tiền cũng như nhà cung cấp trong 1 file Excel thì có thể import file vào POS thay vì nhập tay từng phiếu

Nhập kho thành công, phiếu vừa tạo sẽ ở trạng thái Mới (bạn cần xác nhận phiếu) và thuộc loại phiếu Nhập hàng thực tế giống phiếu tạo thủ công

Các trạng thái phiếu nhập hàng bao gồm:

 • Mới: phiếu vừa được tạo nhưng chưa xác nhận

 • Đã xác nhận: phiếu đã được xác nhận và hàng sắp về

 • Đã nhập hàng: hàng đã về và đã được cộng số lượng ở kho

 • Đã huỷ: số lượng hàng ở kho sẽ bị trừ đi tương ứng từ phiếu nhập gốc

4. Gợi ý nhập hàng

4.1 Nhập hàng theo tỉ lệ bán

Vui lòng nhập sản phẩm bạn muốn nhập hàng, chọn kho nhập và chỉ định khoảng thời gian. Mục đích của việc chỉ định khoảng thời gian này là để hệ thống thu thập dữ liệu thống kê về sản phẩm bạn muốn nhập, từ đó đề xuất số lượng cần nhập.

Sau đó, bạn hãy nhập số lượng dự định đặt. Nếu chọn option mặc định, số lượng nhập sẽ phụ thuộc vào SL dự định đặt và số ngày mà bạn chỉ định.

Ví dụ: Với sản phẩm A có 2 mẫu mã B và C, trong khoảng thời gian bạn chỉ định, sản phẩm A đã bán được tổng cộng 10 sản phẩm. Trong đó, mẫu mã B đã bán được 4 sản phẩm, mẫu mã C đã bán được 6 sản phẩm. Nếu số lượng dự định bạn nhập cho sản phẩm A là 100, thì số lượng nhập của mẫu mã B trong phiếu là (100/10)*4 = 40, còn số lượng nhập của mẫu mã C là (100/10)*6 = 60.

Nếu bạn chọn nhập SL dự định đặt theo tỷ lệ ngày, bạn sẽ k cần SL dự định đặt.

Hệ thống sẽ tính SLTB/ngày của sản phẩm trong khoảng thời gian bạn chỉ định. Khi này, số lượng nhập sẽ bằng SLTB/ngày * Số ngày dự kiến.

Bổ sung các thông tin của phiếu nhập, bấm Tạo để hoàn thành phiếu nhập.

4.2 Nhập hàng theo số lượng thiếu

Đầu tiên, bạn chọn kho mà bạn muốn nhập hàng. Hệ thống sẽ tự động liệt kê các sản phẩm đang thiếu trên kho. Sau đó, nhập số lượng sản phẩm mà bạn muốn nhập hàng.

Trong đó:

 • Ưu tiên sản phẩm thiếu nhiều: Số lượng hàng nhập sẽ ưu tiên nhập cho các sản phẩm đang thiếu nhiều trước rồi đến các sản phẩm thiếu ít cho đến khi hết số lượng mà bạn nhập.

 • Ưu tiên sản phẩm thiếu ít: Số lượng hàng nhập sẽ ưu tiên nhập cho các sản phẩm đang thiếu ít rồi đến các sản phẩm thiếu nhiều, lần lượt cho đến khi hết số lượng mà bạn đã nhập

 • Trừ đi số lượng hàng sắp về: Khi bạn tạo phiếu nhập, Số lượng hàng cần nhập sẽ bằng số lượng hàng thiếu trừ đi số lượng hàng sắp về.

 • Trừ đi số lượng hàng hoàn: Khi bạn tạo phiếu nhập, Số lượng hàng cần nhập sẽ bằng số lượng hàng thiếu trừ đi số lượng hàng hoàn.

Bạn có thể lựa chọn tạo phiếu nhập hàng cho 1 sản phẩm hoặc cho tất cả sản phẩm mà hệ thống đề xuất

Bấm Tạo để hoàn thành phiếu nhập hàng

Ta nhận thấy rằng, khi bạn muốn nhập toàn bộ sản phẩm mà hệ thống đề xuất, thì số lượng bạn nhập vào phải lớn hơn số lượng đang thiếu của các sản phẩm đó. Nếu không thì sẽ dẫn tới 1 số sản phẩm có thể vẫn bị thiếu sau khi hoàn thành phiếu nhập.

4.3 Nhập hàng theo tốc độ bán

Chọn kho bạn muốn nhập, hệ thống sẽ tự động đề xuất các sản phẩm đang thiếu trên kho

Công thức tính số lượng nhập như hình trên. Trong đó:

SL bán trùng bình: Là số lượng bán trung bình/ ngày của sản phẩm đó.

Ví dụ: Sản phẩm A có tốc độ bán chậm. Bạn sẽ cần phải xem tốc độ bán chậm này đang được thống kê trong bao nhiêu ngày bằng cách truy cập 'Cấu hình tốc độ bán' ở Cấu hình chung. Sau đó, bạn truy cập vào thống kê 'Đề xuất nhập hàng'. Ở thống kê này bạn lọc thời gian theo đúng thời gian đang hiển thị ở Cấu hình chung. Tiếp đó, lọc theo danh sách sản phẩm và bạn có thể theo dỗi được SLTB/ngày của sản phẩm đó ở cột như hình bên dưới.

Tuy nhiên, tất cả các bước phức tạp trên hệ thống đã tự thống kê và tự tính cho bạn rồi. Việc bạn cần làm chỉ là lựa chọn sản phẩm và bấm Tạo phiếu nhập.

Sau khi hoàn thành điền các thông tin, bấm Tạo để hoàn thành phiếu nhập.

5. Cách tính giá vốn sản phẩm dựa trên phiếu nhập

Trong đó:

 • Sử dụng giá từng lần nhập: Bạn có thể hiểu đơn giản là sản phẩm thuộc phiếu nhập nào thì giá vốn của sản phẩm sẽ bắt theo giá nhập của phiếu nhập đó.

Ví dụ: Phiếu nhập A giá nhập là 10000đ, phiếu nhập B giá nhập là 20000

Nếu SP trong đơn thuộc phiếu A thì giá vốn là 10000đ

Nếu SP trong đơn thuộc phiếu B thì giá vốn là 20000đ

Nếu SP trong đơn thuộc cả phiếu A và B thì giá vốn SP trong đơn:

Giá vốn = (số lượng SP thuộc phiếu A)*10000 + (số lượng SP thuộc phiếu B)*20000

 • Sử dụng giá trung bình các lần nhập: Dưới đây là công thức tính giá nhập trung bình của sản phẩm

Giá vốn trung bình = (Tổng sản phẩm cũ * giá nhập cũ + Tổng sản phẩm mới * giá nhập mới) / (Tổng số lượng sản phẩm cũ + Tổng số lượng sản phẩm mới)

 • Sử dụng giá nhập cuối: Giá vốn của sản phẩm sẽ là giá nhập sản phẩm của phiếu nhập cuối cùng.

Last updated