Mẫu in

Bạn sẽ cần mẫu in để in đơn hàng, in sản phẩm, in barcode sản phẩm,...

Gợi ý: Hệ thống sẽ có sẵn các mẫu in mặc định để bạn sử dụng hoặc bạn có thể tuỳ chỉnh các mẫu in mới dựa trên các mẫu có sẵn tuỳ thuộc nhu cầu sử dụng

Bước 1: Truy cập cấu hình mẫu in đơn hàng

Bạn cần truy cập Cấu hình -> Mẫu in -> Chọn loại mẫu in -> Tạo mẫu in

Bước 2: Chọn mẫu in sẵn

Bạn cần chọn mẫu in sẵn hoặc chọn Tuỳ chỉnh -> Chỉnh sửa

Bước 3: Thêm thông tin cơ bản cho mẫu in

  • Tên mẫu in: Tên hiển thị bên ngoài và khi chọn mẫu in để in đơn hàng

  • Kích thước: Chọn kích thước mẫu in phù hợp với khổ giấy và máy in bạn đang sử dụng

  • Mặc định: Chọn mẫu in này làm mẫu in mặc định hiển thị khi in đơn hàng

Bước 4: Chỉnh sửa mẫu in

  • Key: Bạn có thể click để copy key ở cột bên tay phải để thêm vào trong mẫu in

  • Cỡ chữ: Bạn có thể điều chỉnh font chữ để tăng giảm độ to nhỏ của các thông tin khác nhau

  • Font chữ: Bạn nên để font chữ mặc định là System font để tránh lỗi font

  • Thêm hình ảnh: Bạn có thể thêm hình ảnh bằng cách chọn Insert -> Image

Bước 5: Xem trước mẫu in

Bạn có thể chọn xem trước mẫu in để đảm bảo mẫu in khi in thực tế đã đúng với mong muốn hay chưa

Bước 6: Lưu mẫu in

Cuối cùng bạn cần lưu lại các thay đổi của mẫu in

Gợi ý: Đối với các key dạng bảng, bạn có thể chọn key Custom_Table sau đó click vào bánh răng để cấu hình danh sách và thứ tự các cột hiển thị trong bảng

Last updated