Xác nhận đơn giảm giá/chuyển khoản

Thông thường, nhân viên có thể tự do thêm giảm giá vào đơn hàng. Tuy nhiên, bạn có thể cấu hình nâng cao để khi thêm giảm giá, đơn hàng cần được xác nhận lại. Tương tự đối với đơn hàng có chuyển khoản

1. Xác thực giảm giá/ chuyển khoản:

1.1 Cấu hình xác thực giảm giá/ chuyển khoản:

Bước 1: Truy cập Cấu hình -> Cấu hình ứng dụng -> Thêm mới

Bước 2: Tìm và cài đặt Xác nhận đơn giảm giá/ chuyển khoản

Bạn có thể tìm trong danh sách hoặc gõ tên ứng dụng ở thanh tìm kiếm -> chọn Cài đặt ứng dụng

Bước 3: Cấu hình ứng dụng

Yêu cầu bằng chứng chuyển khoản: những đơn hàng chuyển khoản cần phải tải lên ảnh giao dịch tại mục Xác thực chuyển khoản

Cần xác nhận đơn chuyển khoản: chỉ nhân viên có quyền đối soát đơn hàng mới có thể xác nhận đơn, các nhân viên không có quyền được phép tạo đơn và chỉ chỉnh sửa trạng thái sau khi đơn được xác nhận bởi người có quyền đối soát.

Cấu hình số tiền giảm giá: tất cả nhân viên được phép thêm giảm giá vào đơn hàng nhưng phải chờ nhân viên có quyền đối soát vào xác nhận nếu số tiền giảm giá lớn hơn mức được cấu hình tại đây.

1.2 Cấu hình nhân viên được xác nhận:

Cấu hình xác nhận giảm giá cho phép bạn tuỳ chỉnh nhân viên được phép xác nhận. Không phải nhân viên nào cũng có thể xác nhận, chỉ khi được cấp quyền đối soát thì nhân viên mới có thể xác nhận giảm giá đơn hàng.

Truy cập Cấu hình -> Cấu hình nhân viên -> chọn nhân viên -> bật quyền Đối soát tại mục Bán hàng

2. Áp dụng xác thực giảm giá:

2.1 Áp dụng giảm giá trên đơn hàng:

Có 2 mục giảm giá được áp dụng cấu hình này, đó là giảm giá theo sản phẩm và giảm giá theo toàn đơn hàng:

Gợi ý: bạn có thể thêm giảm giá trên đơn hàng đang tạo hoặc vào chỉnh sửa đơn đã tạo trước đó, miễn là đơn ở trạng thái trước khi Chờ chuyển hàng

2.2 Nhân viên xác thực giảm giá:

Nhân viên không có quyền đối soát:

Tất cả nhân viên đều có thể tạo đơn hàng không có giảm giá. Tuy nhiên, khi nhân viên không có quyền đối soát, họ chỉ có thể tạo đơn có giảm giá nếu mức giảm bé hơn mức đã cấu hình ở bước 3. Khi đó, dù nhân viên có chuyển đơn hàng sang trạng thái nào thì vẫn luôn ở Chờ xác nhận và cần nhân viên có quyền đối soát vào xác nhận đơn hàng.

Nhân viên có quyền đối soát:

Khi nhân viên có quyền đối soát, họ có thể tạo đơn có giảm giá lớn hơn mức đã cấu hình và chuyển trạng thái mà không cần chờ xác nhận. Ngoài ra, họ có thể vào đơn đang chờ để chuyển trạng thái, lúc đó, hệ thống sẽ tự động xác nhận đơn hàng.

3. Áp dụng xác thực chuyển khoản:

3.1 Xác thực tự động với Techcombank:

Khi liên kết phương thức thanh toán Techcombank, bạn có thể gửi thông tin thanh toán qua Pancake và hệ thống sẽ tự động xác nhận khi Techcombank xác thực giao dịch. Tham khảo Cấu hình thanh toán để hiểu rõ hơn về cách xác thực này.

3.2 Nhân viên xác thực thủ công:

Lưu ý: Xác thực chuyển khoản chỉ xuất hiện khi đơn hàng đã được tạo thành công và bạn đang vào xem lại đơn, không thể xem ở đơn hàng đang tạo.

Tương tự giảm giá, khi nhân viên không có quyền đối soát, họ chỉ có thể tải lên ảnh mà không thể chọn Xác thực chuyển khoản. Khi đó, dù nhân viên có chuyển đơn hàng sang trạng thái nào thì vẫn luôn ở Chờ xác nhận và cần nhân viên có quyền đối soát vào xác nhận đơn hàng.

Nhân viên có quyền đối soát mới có thể xác thực chuyển khoản. Khi nhân viên đó chọn Xác thực trong mục Xác thực chuyển khoản, trạng thái đơn hàng sẽ tự động chuyển sang Đã xác nhận. Từ thời điểm đó trở đi, nhân viên nào cũng có thể thay đổi đơn hàng sang các trạng thái tiếp theo.

Last updated