Thương hiệu

Dưới đây là cách tạo 1 thương hiệu sản phẩm.

Nhập thông tin bao gồm: Tên thương hiệu, Mô tả thương hiệu

Bấm "Tạo" để lưu thương hiệu

Last updated