Trạng thái đơn hàng

1. Các trạng thái đơn hàng:

Mới: đơn mới tạo thành công trên hệ thống và sản phẩm trong kho mới trừ có thể bán, chưa trừ tồn kho

Cần xử lý: các đơn hàng có Thẻ đơn hàng cần lưu ý, shop có thể tự điều chỉnh theo thẻ đơn hàng mong muốn

Chờ hàng: Đơn chưa có đủ hàng tồn kho, đang chờ nhập hàng về

Đã đặt hàng: trạng thái đặc thù dành cho các sản phẩm không có sẵn và cần đặt trước, trạng thái này thể hiện rằng shop đã đặt đơn hàng theo khách hàng yêu cầu

Chờ in: đơn hàng chưa được in

Đã in: đơn hàng đã được in

Đang đóng hàng: đơn hàng đang được đóng gói

Đã xác nhận: đơn đã xác nhận thành công với khách hàng

Chờ chuyển hàng: hàng đã được đóng gói đang chờ vận chuyển để gửi đi, lúc này số lượng Tồn kho của sản phẩm sẽ bị trừ.

Đã gửi hàng: hàng đã được gửi đi đã nhận - khách chưa nhận được hàng. Ngoài ra, đối với đơn đổi/ trả hàng, trạng thái này thể hiện ĐVVC đã lấy hàng thành công từ người mua và đang trên đường hoàn trả về shop.

Đang hoàn: đơn khách không nhận đang hoàn trả về cho shop.

Đang đổi: áp dụng cho đơn đổi hàng, đơn hàng gốc đang được vận chuyển trả lại shop

Đã nhận: khách đã nhận hàng nhưng giá trị đơn hàng chưa được tạo phiếu thu trong Thu chi. Tương tự, đối với đơn đổi hàng, khi khách đã nhận hàng đổi, trạng thái sẽ là Đã nhận (đổi)

Đã thu tiền: shop đã nhận đầy đủ tiền hàng và giá trị đơn hàng được ghi có vào Thu chi

Đã hoàn: hàng đã được hoàn về shop, cộng lại số lượng hàng vào kho

Đã huỷ: đơn hàng huỷ không gửi đi cho khách hàng, số lượng hàng sẽ được cộng lại kho

Xoá gần đây: đơn đã được xoá, số lượng hàng sẽ được cộng lại kho (sau 30 ngày đơn hàng sẽ bị xoá hoàn toàn ở hệ thống shop không thấy nữa)

2. Cập nhật trạng thái thủ công:

2.1 Cập nhật khi xem chi tiết đơn:

Thông thường, bạn có thể chọn trạng thái đơn hàng ngay khi tạo đơn hoặc khi xem lại đơn. Khi trỏ chuột đến nút Lưu đơn, các lựa chọn trạng thái sẽ hiển thị và bạn có thể cập nhật.

2.2 Cập nhật trong danh sách đơn:

Ngoài ra, khi xem danh sách đơn hàng, bạn cũng có thể sửa trạng thái đơn:

3. Cập nhật trạng thái hàng loạt:

Bước 1: Chọn đơn hàng

Tại giao diện xem danh sách đơn hàng, chọn các đơn muốn cập nhật -> chọn Cập nhật nhanh

Bước 2: Chọn hình thức cập nhật

Chọn hình thức cập nhật: Trạng thái

Hệ thống sẽ hiển thị Cấu hình trạng thái -> chọn Trạng thái đích mà bạn muốn chuyển -> thêm lựa chọn sau khi cập nhật (nếu có)

Bước 3: Thêm/ xoá đơn hàng đã chọn

Sau khi chọn trạng thái ở bước 2, bạn có thể chọn cập nhật để hoàn tất. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu thêm/ xoá đơn hàng đã chọn, bạn có thể chỉnh sửa mà không cần bắt đầu lại từ bước chọn đơn hàng.

Xoá đơn hàng: tại danh sách đơn hàng, bạn chỉ cần nhấn X ở đơn bạn muốn bỏ cập nhật

Thêm đơn hàng: tại thanh tìm kiếm, nhập mã đơn hàng bạn muốn thêm -> nhấn Enter để thêm đơn

Cuối cùng, dù thêm/xoá đơn hay không thì bạn cũng cần chọn Cập nhật để hoàn tất.

Last updated