Bảo hành

Dưới đây là các bước để tạo 1 phiếu bảo hành.

Bước 1: Chọn mục Sản phẩm -> Bảo hành -> Tạo mới

Nhập vào ô tìm kiếm mã đơn mà bạn muốn tạo phiếu bảo hành.

Lưu ý: Đơn đó phải là đơn có trạng thái "đã nhận".

Bước 2: Nhập thông tin bảo hành

Kiểm tra đơn hàng, sản phẩmsố lượng trước khi xác nhận bảo hành.

  • Chính sách bảo hành: Là chương trình bảo hành đi cùng với sản phẩm, do shop tự cấu hình và tùy chỉnh trong mục cấu hình. Mô tả như hình bên dưới

Nếu sản phẩm thuộc một trong trong các Chính sách bảo hành thì Thời gian bảo hành sẽ hiển thị khoảng thời gian từ lúc mua đến lúc kết thúc bảo hành của sản phẩm.

Bạn có thể tùy chỉnh phí bảo hành của từng sản phẩm, ghi chú cho từng sản phẩm hoặc chung cả phiếu.

Lưu ý: Bắt buộc phải chọn thông tin kho.

Bấm "Lưu" sau khi hoàn thành phiếu bảo hành.

Last updated