1. Kết nối POS với Facebook Catalog

Các bước dưới đây sẽ hướng dẫn bạn kết nối Pancake POS với Facebook Catalog.

Lưu ý: Nếu bạn muốn kết nối trang A với Facebook Catalog thì bạn cần sử dụng Shop có chứa trang A để kết nối.

Bước 1: Truy cập mục kết nối Catalog POS

 • Truy cập Shop của bạn trên POS chứa Trang Facebook bạn muốn sử dụng Catalog.

 • Truy cập mục Sản phẩm

 • Chọn Đồng bộ trang Facebook

Bước 2: Kết nối với Facebook Catalog

Trong cửa sổ hiện ra, bạn thực hiện lần lượt theo các bước sau:

 • Chọn Continue as.../Tiếp tục dưới tên...

 • Chọn Next/Tiếp tục

 • Chọn Trang bạn muốn đồng bộ sản phẩm lên. Sau đó chọn Next/Tiếp tục

Lưu ý:

 • Bạn sẽ không thể chọn trang nếu trang của bạn không được Meta mở tính năng.

 • Bạn không thể chọn trang nếu bạn không có quyền ADMIN trên Business Manager và Trang.

 • Nhập email của bạn sau đó chọn Next/Tiếp tục

 • Cấp quyền truy cập để Pancake POS có thể đồng bộ sản phẩm lên Facebook Catalog. Sau đó chọn Next/Tiếp tục

 • Thành công! Bấm Close/Đóng để xác nhận.

Bước 3: Kiểm tra

 • Chọn lại nút Đồng bộ trang Facebook

 • Nếu bạn thấy tên trang của bạn hiện trong danh sách là đã hoàn thành kết nối.

Bước tiếp theo: Đồng bộ sản phẩm lên Facebook Catalog

2. Đồng bộ sản phẩm lên Facebook Catalog

Last updated