Chiết khấu mã giới thiệu

Tính năng cho phép khách hàng mới có thể nhận được chiết khấu giảm giá đơn hàng thông qua Mã giới thiệu của khách hàng cũ

1. Cấu hình Mã giới thiệu

Bước 1: Bật cấu hình chiết khẫu mã giới thiệu

Truy cập theo đường dẫn đã được khoanh ở Cài đặt

Bước 2: Cấu hình tỷ lệ chiết khấu

Bước 3: Hiển thị Mã giới thiệu

Cấu hình hiển thị Mã giới thiệu bên ngoài bảng

Mã giới thiệu trong Chi tiết khách hàng

2. Áp mã giới thiệu cho khách hàng mới

Nhập thông tin đơn hàng + khách hàng + mã giới thiệu của khách hàng cũ

Sau khi đơn hàng chuyển sang trạng thái Đã nhận, hệ thống sẽ ghi nhận tiền giới thiệu hoặc tích điểm cho Khách hàng giới thiệu.

Last updated